Ελληνικά

Οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, η κλιματική αλλαγή, το προσφυγικό, η πανδημία και άλλες μεγάλες κρίσεις απαιτούν εναρμονισμένη, συστημική, συνεργατική και ολιστική αντιμετώπιση από τα Κράτη-Μέλη και τις συν-αρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και εταίρους. Αυτή η αντιμετώπιση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σύμπνοια, συναντίληψη, κοινά πρότυπα, νομοθεσία και κανονισμούς, διαλειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα. Σκοπός του πλαισίου διακυβέρνησης κρίσεων είναι η διατήρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων και η διαθεσιμότητα τους σε περίπτωση μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ολόκληρη των ΕΕ.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο εθνικός φορέας τυποποίησης, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο ανοιχτής συμμετοχής, την 7η Δεκεμβρίου 2022, και ώρα 10:00 – 11:30 με θέμα:

«Διαχείριση Κρίσεων & Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης με εφαρμογή προτύπων»

Κύρια ομιλήτρια στην ημερίδα είναι η Δρ Αικατερίνη Πουστουρλή. H Δρ Πουστουρλή έχει σπουδές διδακτορικού και μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματική πείρα πολλών χρόνων στο πλαίσιο και στα πρότυπα διαχείρισης κρίσεων και έκτακτων περιστατικών, πολιτικής προστασίας, συνεργειών άμυνας. Είναι επίσης αξιολογητής Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων στα πλαίσια του HORIZON και Τεχνικός Εμπειρογνώμονας στα θέματα Τυποποίησης για αριθμό οργανισμών π.χ. CEN, CENELEC, IEC. Είναι επίσης Επιστημονικός/Τεχνικός Ερευνητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Το διαδικτυακό σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης του Οργανισμού για την εφαρμογή προτύπων.

Πατήστε εδώ για το πρόγραμμα.

Η συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Για εγγραφή πατήστε εδώ.

.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ