Ελληνικά

Share

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) επιθυμεί να πληροφορήσει όλους τους ενδιαφερόμενους στην Κύπρο ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (CEN) έχει πρόσφατα υιοθετήσει ως Ευρωπαϊκό πρότυπο (EN), το διεθνές πρότυπο ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility.

Η Κύπρος πρότερα είχε υιοθετήσει ως Κυπριακό (CYS ISO 26000) το εν λόγω διεθνές πρότυπο όμως με την Ευρωπαϊκή έκδοση του προτύπου (CYS EN ISO 26000), αυτό αποσύρεται και τίθεται σε άμεση ισχύ η υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYS EN ISO 26000.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο κείμενο και έτσι η χρήση κα η εφαρμογή του CYS ISO 26000 συνεχίζεται απρόσκοπτα ως CYS EN ISO 26000:2020: Guidance on Social Responsibility.

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, τηλ: 22411411.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ