Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο Εθνικός φορέας Τυποποίησης στην Κύπρο, σας ενημερώνει ότι έχουν τεθεί πρόσφατα σε δημόσια κρίση, τα προσχέδια των Ευρωκωδίκων EN 1993-1-1 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings και EN 1990 Eurocode - Basis of structural and geotechnical design.

Ο CYS, ως ισότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN) έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διαδικασία αυτή, μεταφέροντας τυχόν σχόλια ενδιαφερομένων μερών καταθέτοντας την εθνική θέση της Κύπρου. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής σχολίων προς τον CYS αναφορικά με τα πιο πάνω προσχέδια προτύπων είναι η 5η Δεκεμβρίου 2020.

Τυχόν σχόλια σας θα πρέπει να καταγραφούν τεκμηριωμένα στο ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής σχολίων και να αποσταλούν στο a.dionysiou@cys.org.cy

 

Έντυπο Υποβολής Σχολίων

EN 1993-1-1 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

EN 1990 Eurocode - Basis of structural and geotechnical design

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ