Ελληνικά

Share

 Με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και του Υπουργείου Άμυνας (ΥΠΑΜ) της Κύπρου, αλλά και για τη διάχυση της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Τυποποίησης στην Εθνική Φρουρά (Ε.Φ.), οι δύο φορείς υπόγραψαν την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021, Πλαίσιο Συνεργασίας.

Το Πλαίσιο Συνεργασίας υπόγραψαν εκ μέρους του CYS, ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Όθωνας Θεοδούλου και εκ μέρους του Υπ. Άμυνας, ο Υπουργός Άμυνας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης, στην παρουσία της Διεύθυνσης του Οργανισμού, του Υπουργείου και του Αρχηγού του ΓΕΕΦ.

Οι φορείς συνομολόγησαν τη Συμφωνία αυτή αναγνωρίζοντας την ανάγκη εδραίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας για την έγκαιρη επεξεργασία των υπό εκπόνηση προτύπων και υιοθέτηση και εφαρμογή των μη στρατιωτικών και διπλής χρήσης προτύπων και προδιαγραφών, που είναι αναγκαία για τις προμήθειες, τις διαδικασίες και για άλλες ανάγκες του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς, δεδομένου ότι υφίσταται ολοένα και μεγαλύτερος βαθμός εμπλοκής και αλληλεξάρτησης από μη στρατιωτικά πρότυπα.

Μεταξύ άλλων, έχει συμφωνηθεί η αμφίδρομη πληροφόρηση για επίκαιρα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και η ανταλλαγή πληροφόρησης για τις δραστηριότητες τυποποίησης, τα πρότυπα και τα συναφή παραδοτέα της τυποποίησης, η συμμετοχή του ΥΠΑΜ και της Ε.Φ. στις δραστηριότητες τυποποίησης για την εκπόνηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων που ενδιαφέρουν το ΥΠΑΜ και γενικότερα την Ε.Φ., καθώς επίσης και η συμμετοχή του CYS στις διαδικασίες καθιέρωσης προτύπων διπλής χρήσης στους αντίστοιχους στρατιωτικούς φορείς.

Επίσης, στο Πλαίσιο Συνεργασίας προβλέπεται η ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του ΥΠΑΜ και της Ε.Φ. σχετικά με την τυποποίηση, τα πρότυπα και την ποιότητα γενικότερα ή/και σε άλλα θέματα που ο CYS έχει αρμοδιότητα και τεχνογνωσία. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η συνδιοργάνωση ενημερωτικών ή/και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, εκθέσεων κλπ., για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Στους χαιρετισμούς τους, τόσο ο Υπ. Άμυνας όσο και ο Πρόεδρος του ΔΣ του CYS, τόνισαν τη σημασία που έχει η Συμφωνία αυτή στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Ε.Φ., καθώς και στην στενότερη συνεργασία των δύο μερών αλλά και στην αμφίδρομη απόκτηση τεχνογνωσίας και τον καθορισμό στέρεων βάσεων για περαιτέρω δημιουργική και ουσιαστική συνεργασία τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό.

JF4A560835423564756453

 

JF4A56136756432435465

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ