Ελληνικά

Share

Στο Πρόγραμμα Εργασίας των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN & CENELEC για το 2021 που μόλις κυκλοφόρησε, γίνεται αναφορά στις προτεραιότητες τυποποιητικής εργασίας και πρωτοβουλιών που προγραμματίζουν ν’ αναλάβουν για τον Αμυντικό Τομέα στο ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοτήτων τους.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται, ότι η Ευρωπαϊκή αμυντική αγορά αξιολογείται πως υποφέρει από κατακερματισμό και ανεπαρκή βιομηχανική συνεργασία. Διαπιστώνεται συναίνεση ως προς την άποψη ότι, αναζητώντας συνέργειες μεταξύ συμβατικής, διαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας μέσα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα,  η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων και των τεχνολογιών της, επιτυγχάνοντας μ’ αυτό τον τρόπο οικονομίες κλίμακας. Η Ευρωπαϊκή Τυποποίηση αποδεικνύει συνεχώς ότι υποστηρίζει έμπρακτα τον ελεύθερο ανταγωνισμό χωρίς εμπόδια εντός της Ενιαίας Εσωτερικής της Αγοράς.

Το 2021, οι δύο κύριοι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης CEN&CENELEC θα επιδιώξουν να εκκινήσουν ένα δομημένο εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους εταίρους τους για την τυποποίηση στον Αμυντικό Τομέα σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας, τόσο με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA) όσο και με το ΝΑΤΟ.

Σε εθνικό επίπεδο, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) πολύ πρόσφατα υπέγραψε με το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ, στο ψηλότερο επίπεδο, ‘Πλαίσιο Συνεργασίας’ για την τυποποίηση. Στόχος η αγαστή συνεργασία για διαρκή βελτίωση της ποιότητας στον Τομέα Άμυνας, για διάχυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης και μεγαλύτερη συμμετοχικότητα εμπειρογνωμόνων του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ στην εκπόνηση των προτύπων.

Επιπρόσθετα, η συνεργασία αυτή επεκτείνεται και σε κοινές δράσεις τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διμερές επίπεδο με άλλες χώρες. Οι δράσεις των CEN&CENELEC που προγραμματίζονται για το 2021 θα βρουν τον CYS συστρατευμένο με το ΥΠΑΜ-ΓΕΕΦ, έτοιμους να συμβάλουν παραγωγικά για την επίτευξη διαλειτουργικότητας με τη χρήση των προτύπων. Επιπρόσθετα θα επιδιωχθεί να συμβάλουν στον τομέα της εκπαίδευσης για την ποιότητα αλλά και στην  βελτιστοποίηση της απόδοσης των συλλογικών προσπαθειών συντονισμού και συνεννόησης μεταξύ των συντελεστών της Αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη με τη χρήση των προτύπων ως απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη των προαναφερόμενων πανευρωπαϊκών στόχων.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ