Ελληνικά

Share

Σας ενημερώνουμε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης, θα λειτουργεί εξ αποστάσεως.  Για γενικές υπηρεσίες παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο 22 411411 και για το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 22 411413.

Ευχαριστώ

 

We would like to inform you that the Cyprus Organization for Standardization and the Information Center and Customer Service, will operate remotely. For general services please call 22 411411 and for the Information Centre and Customer Service,  at 22 411413.

Thanks

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ