Ελληνικά

Share

 

Η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 και η πρωτόγνωρη περίοδος που διανύουμε σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, απαιτούν τη λήψη δραστικών μέτρων και τη συμβολή όλων στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας και τη μείωση του ρυθμού εξάπλωσής της.

Θέλοντας να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης CEN&CENELEC και οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης-μέλη τους όπως είναι και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), σε συνεργασία με την Ε.Ε., αποφάσισαν όπως διαθέσουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, χωρίς χρέωση, σημαντικό αριθμό προτύπων που αφορούν ατομικό προστατευτικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Στόχος της απόφασης είναι η εύκολη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων (κατασκευαστών, εισαγωγέων, αρμοδίων αρχών κ.α.) στα πρότυπα αυτά, ορισμένα εκ των οποίων είναι και εναρμονισμένα με τη σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία, έτσι ώστε ο ατομικός προστατευτικός και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά και χρησιμοποιείται από επαγγελματίες υγείας, εργαζόμενους και καταναλωτές, να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να ενθαρρύνει παραγωγούς παράπλευρων βιομηχανικών προϊόντων μ’ αυτά στα οποία υπάρχει σήμερα και προβλέπεται να υπάρχει και στους επόμενους μήνες τεράστια ζήτηση, να ξεκινήσουν παραγωγή ατομικού προστατευτικού και ιατρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ευρέως στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ποικιλοτρόπως.

Ο CYS συ-στρατευόμενος στο πλευρό αυτής της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, στον τομέα δραστηριοποίησης του, βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για να συνεισφέρει σ’ αυτή την προσπάθεια, διαθέτοντας γι’ αυτή την χρονική περίοδο τα πιο κάτω πρότυπα χωρίς χρέωση:

 • CYS EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking (commonly referred to as ‘FFP masks’)
  • CYS EN 14683:2019 Medical face masks - Requirements and test methods
  • CYS EN 166:2001 Personal eye-protection – Specifications
  • CYS EN 14126:2003 + AC 2004 Protective clothing – Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents
  • CYS EN 14605:2009 + A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only
  • CYS EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns
  •  CYS EN 13795-2:2019 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - Part 2: Test methods
  • CYS EN 455-1:2000 Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes (MDD)
  •    CYS EN 455-2:2015 Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties (MMD)
  • CYS EN 455-3:2015 Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation (MDD)
  • CYS EN 455-4:2009 Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination (MDD)
  • CYS EN ISO 374-5:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks
  • CYS EN ISO 13688:2013 Protective clothing - General requirements
  • CYS EN ISO 10993-1:2009 + AC 2010 Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα πιο πάνω πρότυπα επικοινωνώντας με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης (ΚΕΠΕ) του CYS στο τηλέφωνο 22411413 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@cys.org.cy .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:

Επειδή αριθμός συμπολιτών μας επικοινώνησε μαζί μας ζητώντας να προμηθευτεί προϊόντα στα οποία αναφέρονται τα πιο πάνω πρότυπα, διευκρινίζεται ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης δεν προμηθεύει ατομικό προστατευτικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Η παρούσα ανακοίνωση, παραπέμπει σε παροχή χωρίς χρέωση των σχετικών Πρότυπων, χρήσιμων για την κατασκευή τέτοιων προϊόντων από βιομήχανους ή προμήθεια της αγοράς από εμπόρους ή για ενημέρωση των Αρμοδίων Αρχών.

Προϊόντα του είδους διατίθενται συνήθως από φαρμακεία και άλλους χώρους πώλησης από ιδιωτικές επιχειρήσεις.

 

 

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ