Ελληνικά

Share

 Κάθε χρόνο από το 1969, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας (WTISD), η οποία σηματοδοτεί την ίδρυση της Παγκόσμιας Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) στις 17 Μαΐου 1865 όταν υπογράφηκε η πρώτη Διεθνής Σύμβαση Τηλεγράφων στο Παρίσι.

Το φετινό εορταστικό μήνυμα της Παγκόσμιας Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU) είναι η "Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε δύσκολους καιρούς΄΄ και παροτρύνει τα μέλη της να συμμετάσχουν ενεργά με εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η κρίση COVID-19 όχι μόνο σηματοδότησε τον κρίσιμο ρόλο των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη συνεχή λειτουργία των κοινωνιών, αλλά επίσης έφερε στο προσκήνιο τις εντυπωσιακές ψηφιακές ανισότητες μεταξύ και εντός των χωρών.

 Τα μέλη της Παγκόσμιας Ένωσης  (ΙΤU) έχουν εντείνει τις προσπάθειες τους, και συμμετάσχουν σε δραστηριότητες της ITU που έχουν αποδειχθεί απαραίτητες για τη διάσωση ζωών και τη διατήρηση των εσωτερικών τους οικονομιών.

 Ταυτόχρονα, η πανδημία COVID-19 υπογράμμισε τον επείγοντα χαρακτήρα της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού και της προώθησης των στόχων της ατζέντας ‘Συνδεσιμότητα 2030’.

Η ατζέντα αυτή  συνδέεται  με το Στρατηγικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για την περίοδο 2020-2023.  Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Διεθνής  Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και τα μέλη της εστιάζουν τις προσπάθειες τους  στον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογικές εξελίξεις για τα επόμενα 10 χρόνια θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξης (SDGs).

Η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας ‘’WTISD 2021’’ είναι μια ευκαιρία για τα μέλη της Παγκόσμιας Ένωσης Τηλεπικοινωνιών να συνεχίσουν τις προσπάθειες για ψηφιακό μετασχηματισμό προωθώντας εθνικές στρατηγικές για την ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (TΠΕ), τις έξυπνες πολιτικές για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στο τομέα της τεχνολογίας και  τη συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ