Ελληνικά

Share

 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι οποίοι αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας και στην επιβράδυνση του ρυθμού της κλιματικής αλλαγής, είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Για την επίτευξή τους απαιτείται η συνεργασία πολλών δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων, καθώς και η χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών προτύπων και της αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Η έντονη μάχη ενάντια στην επίμονη παγκόσμια πανδημία αποκάλυψε την απόλυτη αναγκαιότητα να αντιμετωπιστούν οι ΣΒΑ περιεκτικά, να ενδυναμωθούν οι κοινωνίες μας και να καταστούν πιο ανθεκτικές και εξισορροπημένες. Σήμερα σας ζητείται να ενώσουμε δυνάμεις σε μια φιλόδοξη Αποστολή για να επιβεβαιώσουμε τη σημασία των ΣΒΑ  και να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο πλαίσιο αυτό, τα πρότυπα είναι σήμερα πιο σχετικά από κάθε άλλη φορά.

Ολόκληρο το οικοδόμημα της τυποποίησης βασίζεται στη συνεργασία. Αποτελεί απόδειξη της δύναμης της συνεργασίας και της πεποίθησης ότι μαζί είμαστε ισχυρότεροι από το άθροισμα των μερών μας. Με τις συνέργειες μας, ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους με πραγματιστικές λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων βιωσιμότητας.

Σε αυτό το πνεύμα, συμμετέχουμε σε ένα διαχρονικό ταξίδι, μέσω της Παγκόσμιας Ημέρας Προτύπων, που αναδεικνύει τους πολλούς τρόπους με τους οποίους τα πρότυπα συμβάλλουν στην επίτευξη των ΣΒΑ. 

Με ενότητα και συνεργασία και με το «Κοινό όραμα για έναν καλύτερο κόσμο»,  προτάσσουμε ισχυρή θέληση να επιταχύνουμε την ατζέντα 2030 δημιουργώντας και εφαρμόζοντας πρότυπα για τη βιωσιμότητα.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ