Ελληνικά

Share

Ο Εκλελεγμένος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CENELEC Wolfgang Niedziella, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει παρουσιάσεις από τους κύριους Ενεργειακούς εταίρους του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), σε γεύμα εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Οκτωβρίου, 2021 στη Λευκωσία.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστεί η ενεργειακή υποδομή της χώρας, τα έργα σε εξέλιξη αλλά και οι προοπτικές και οι σχεδιασμοί για το άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον και στα οποία η τυποποίηση και τα πρότυπα διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας των υποδομών και έργων.

Ξεχώρισαν το έργο του Τερματικού Υποδοχής Φυσικού Αερίου που ξεκίνησε να υλοποιεί η ΔΕΦΑ, η αναπτυξιακή στρατηγική που εφαρμόζει η ΑΗΚ στην παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, ο σύγχρονος σταθμός αποθήκευσης και διαμετακόμισης καυσίμων  που διατηρεί η εταιρεία VTT Vasiliko Ltd και τέλος η σημαντικότητα του τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης που κυρίως προάγεται μέσα από τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα όπως παρουσίασε το Ερευνητικό Κέντρο Βιώσιμης Ενέργειας ‘ΦΩΣ’.

Οι παρουσιάσεις αυτές προκάλεσαν το ενδιαφέρον του εκλεκτού φιλοξενούμενου και υψηλόβαθμου παράγοντα στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση, διαμορφώνοντας μια εξαιρετική εικόνα για τις προσπάθειες της χώρας μας ν ανταποκριθεί στις σύγχρονες αειφόρες ενεργειακές απαιτήσεις των καιρών αλλά και την αξιοποίηση των διεθνών κι Ευρωπαϊκών προτύπων ποικιλοτρόπως.

Το γεύμα εργασίας χορήγησε ευγενώς η εταιρεία VTT Vasiliko Ltd μέλος της VTTI

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ