Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για ενημέρωση και εκπαίδευση των ενδιαφερομένων και του κοινού γενικότερα για Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα διοργάνωσε επιτυχώς την Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου, 2022 το διαδικτυακό σεμινάριο “ISO 32210 – The first ISO Standard on Sustainable Finance assists ESG considerations”.

Η τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία των ομιλητών στα θέματα προτύπων και τυποποίησης, οι οποίοι προέρχονται από τη Διεθνή Τυποποίηση και συγκεκριμένα από την άμεσα εμπλεκόμενη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή “ISO Technical Committee 322 Sustainable Finance” συνέβαλαν σημαντικά στη σφαιρική ενημέρωση του κύπριου επιχειρηματία. Συγκεκριμένα, οι Δρ. Young (Πρόεδρος της ISO TC 322), κ. Morgan (Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας της ISO TC 322), κ. Henigan (Γραμματέας της ISO TC 322) και κ. Μάριος Ταννούσης (Εθνικός Αντιπρόσωπος του CYS) αποτέλεσαν τους πλέον σημαντικούς εισηγητές του σεμιναρίου. Η συμβολή τους στη συγγραφή του προσχεδίου προτύπου αποτέλεσε σημείο ορόσημο στον τομέα, αφού το ISO 32210 αποτελεί το πρώτο διεθνές πρότυπο στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης.

Στο διαδικτυακό σεμινάριο συμμετείχαν πέραν των 250 ατόμων, από ένα ευρύ φάσμα του χρηματοπιστωτικού τομέα, από Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ και Ταϊλάνδη γεγονός που αποδεικνύει ότι η κυπριακή χρηματοοικονομική κοινότητα αναγνωρίζει την ανάγκη μετάβασης σε μια πιο βιώσιμη χρηματοδότηση μέσω της χρήσης των προτύπων ως βοηθητικών εργαλείων.

Ο CYS, αναγνωρίζοντας ότι τα πρότυπα, αν και εθελοντικά, δύνανται να αποτελέσουν βοηθητικά εργαλεία για την εφαρμογή βιώσιμων χρηματοδοτήσεων, συμμετέχει ενεργά μέσω του εθνικού αντιπροσώπου του στις εργασίες εκπόνησης του ISO 32210 από την αρχή της σύστασης της ISO TC 322, με εκπρόσωπο τον κύριο Μάριο Ταννούση, Αν. Γενικό Διευθυντή του Invest Cyprus. Η συμμετοχή αυτή καθώς και η συμμετοχή στην εθνική αντανακλαστική επιτροπή του CYS για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, ενισχύει την εμπλοκή της κυπριακής χρηματοοικονομικής κοινότητας στην εργασία εκπόνησης διεθνών προτύπων στον εν λόγω τομέα και δίδει τη δυνατότητα για κατάθεση της εθνικής θέσης της Κύπρου στο προσχέδιο του υπό εκπόνηση διεθνούς προτύπου ISO 32210 "Sustainable FinancePrinciples and Guidance".

 

Για τις παρουσιάσεις πατήστε εδώ

Video Recording

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ