Ελληνικά

Share

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας Δημόσιας Κρίσης που αφορά το προσχέδιο του Εθνικού προσαρτήματος του ΕΝ 13108-1:2016 - Ασφαλτικά μείγματα-Προδιαγραφές υλικών Μέρος 1: Ασφαλτικό σκυρόδεμα.


Η περίοδος της Δημόσιας Κρίσης έχει διάρκεια 2 μηνών , με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων τις 25/4/2022. Το προσχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του CYS ενώ όλα τα σχόλια θα πρέπει να καταγράφονται στο  έντυπο σχολίων και να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: c.papageorgiou@cys.org.cy.

Το εν λόγω προσχέδιο έχει εκπονηθεί από την υποεπιτροπή της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS TC 17-Ασφαλτικό σκυρόδεμα και έχει εγκριθεί από την ολομέλεια της επιτροπής όπου συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι κοινωνικοί εταίροι. Την γραμματεία της επιτροπής διαχειρίζεται ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης CYS. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του CYS (τηλ. +22411413/14).

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ