Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ως Μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (IEC), συντάσσεται μαζί του ενισχύοντας τον αγώνα κατά του Covid-19 και ενημερώνει για την απόφασή του όπως προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στα διεθνή πρότυπα για τους αναπνευστήρες εντατικής παρακολούθησης προς τους ενδιαφερόμενους και ειδικότερα στις βιομηχανίες οι οποίες αναπτύσσουν προϊόντα ή έχουν μετατρέψει τις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής τους σε μονάδες για την παραγωγή αναπνευστήρων.

Τα υπό αναφορά πρότυπα είναι τα ακόλουθα:

  • IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 CSV, Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
  • IEC 60601-1-2:2014, Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests
  • IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013 CSV, Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability
  • IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012 CSV, Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
  • IEC 60601-1-11:2015, Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment

Οι ενδιαφερόμενοι και ειδικότερα οι εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν ή κατασκευάζουν αναπνευστήρες εντατικής παρακολούθησης για χρήση στην μάχη ενάντια στο Covid-19, μπορούν να αποταθούν απευθείας στην IEC στο πιο κάτω σύνδεσμο: https://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/xpFAQ.xsp?OpenXPage&id=GFOT-BNAEXA

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ