Ελληνικά

Share

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι καίριας σημασίας για τη στήριξη της μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Μέσω ενός νέου ειδικού διαδικτυακού εργαλείου, η CEN και η CENELEC έχουν χαρτογραφήσει τα πρότυπα άμεσης συνεισφοράς στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ).

Το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 παρέχει ένα κοινό σχέδιο για την ειρήνη και την ευημερία για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Στο επίκεντρο  βρίσκονται οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι οποίοι χρησιμεύουν ως επείγουσα έκκληση για δράση με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές ανισορροπίες, να αναπτυχθεί μια βιώσιμη οικονομία και να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό, οι ΣΒΑ απαιτούν τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδιωτικών και δημόσιων.

Στο πλαίσιο αυτό, τα εθελοντικά και συναινετικά πρότυπα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Τα πρότυπα διευκολύνουν τη μετατροπή των φιλοδοξιών σε συγκεκριμένες δράσεις: προσφέρουν κοινούς και σαφείς κανόνες και προδιαγραφές, οι οποίοι ως εκ τούτου, προωθούν τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών.

Η CEN και η CENELEC, οι επίσημοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης, αναπτύσσουν ευρωπαϊκά πρότυπα που συμβάλλουν στους τρεις πυλώνες της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο της διττής ψηφιακής και πράσινης μετάβασης για την Ευρώπη, η CEN και η CENELEC είναι πλήρως προσηλωμένες στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αυτή η δέσμευση επιβεβαιώνεται από τη συμπερίληψη της στις προτεραιότητες της στρατηγικής των CEN και CENELEC για το 2030, αλλά και με την υπογραφή της Διακήρυξης του Λονδίνου σχετικά με τη δέσμευση των διεθνών προτύπων για τη δράση που αφορά το κλίμα.

Χαρτογράφηση της συμβολής της CEN και της CENELEC στους ΣΒΑ

Για να παρασχεθεί διεξοδική επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο τα πρότυπα συμβάλλουν στην επίτευξη των ΣΒΑ, η CEN και η CENELEC ανέπτυξαν έναν νέο ειδικό ιστότοπο https://www.cencenelec.eu/european-standardization/sustainable-development-goals-sdgs/ . Μετά από πολύμηνη εργασία με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, οι δύο οργανισμοί πραγματοποίησαν μια ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των προτύπων που συμβάλλουν σημαντικά στους ΣΒΑ στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Χάρη στον ιστότοπο, οι χρήστες θα μπορούν να εξερευνούν κάθε ΣΒΑ ξεχωριστά για να δουν ποια πρότυπα συμβάλλουν σε αυτόν. Μέσω της λειτουργικότητας του φίλτρου, θα είναι δυνατή η ταχεία αναζήτηση των επιμέρους προτύπων που έχουν αναπτυχθεί από τις Τεχνικές Επιτροπές CEN και CENELEC, καθώς και μια λεπτομερής περιγραφή του έργου τους.

Αυτή τη στιγμή, ο ιστότοπος αντιπροσωπεύει 4783 παραδοτέα προτύπων. Το πορτοφόλιο των προτύπων αναμένεται να επικαιροποιείται συνεχώς τους προσεχείς μήνες και έτη, ώστε να συμβάλει στη διαρκώς αυξανόμενη συμπερίληψη των ζητημάτων βιωσιμότητας στην τυποποίηση σε όλους τους τομείς.

Η Elena Santiago Cid, Γενική Διευθύντρια της CEN και της CENELEC, σχολίασε: «Η CEN και η CENELEC δεσμεύονται να αξιοποιήσουν τη δύναμη των ευρωπαϊκών προτύπων για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς και να συγκεντρώσουμε την εμπειρογνωμοσύνη και τις δεξιότητές τους, προκειμένου η βιώσιμη ανάπτυξη να γίνει πραγματικότητα για όλους!».

Αυτή η διαδικασία χαρτογράφησης φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο ευαισθητοποίησης της ευρωπαϊκής κοινότητας τυποποίησης σχετικά με τους ΣΒΑ και τη σημαντικότητα της χρήσης των ευρωπαϊκών προτύπων. Μακροπρόθεσμα, αυτή η διαδραστική χαρτογράφηση έχει ως στόχο να αναπτυχθεί με την εκπόνηση μελλοντικών προτύπων, καθιστώντας πιο εμφανείς τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των ΣΒΑ και των προτύπων.

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), είναι ο εθνικός οργανισμός τυποποίησης της Κύπρου και συμμετέχει ενεργά στην αρένα της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης, ως πλήρες μέλος στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης CEN & CENELEC. Ως συμβατική του υποχρέωση είναι η υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων ως Κυπριακών.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην Κύπρο έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν ή να προμηθευτούν τα πρότυπα από το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του CYS.

Πηγή: CEN

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ