Ελληνικά

Share

H Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Πράγα στις 23/6/2022, εξέλεξε ως Μέλος στο Διοικητικό της Συμβούλιο, το Διευθυντή Τυποποίησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), Πάμπο Καμμά για την 2ετία 2023-2024.

Το γεγονός αυτό, εκτός από την ευκαιρία που δίδει για πρόσθετο πεδίο προσφοράς στη διακυβέρνηση της CEN, αποτελεί άλλη μια έμπρακτη αναγνώριση του CYS ως σημαντικός εταίρος στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CEN και από κοινού με το αντίστοιχο Σώμα της CENELEC, έχουν την ευθύνη για την ομαλή διακυβέρνηση και λειτουργία των 2 μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης και της κοινής τους Γραμματείας (CCMC).

Κύριες αρμοδιότητες αποτελούν, μεταξύ άλλων, η έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών και των προϋπολογισμών 3ετίας, η προετοιμασία, εκπόνηση και παρακολούθηση της ομαλής υλοποίησης του Στρατηγικού 2030, η χάραξη πολιτικών τόσο εντός Ευρώπης όσο και παγκόσμια σε περιφερειακό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, η παρακολούθηση, στήριξη και καθοδήγηση των Τεχνικών Συμβουλίων, ο συντονισμός όλων των τομεακών και οριζόντιων Συμβουλευτικών Σωμάτων, η ορθολογική και διαρκής διαχείριση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα διάφορα Όργανά της, το Ευρωκοινοβούλιο και τον Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό χώρο και η εξέταση σωρείας αναπτυξιακών προτάσεων που ετοιμάζει η Προεδρική Επιτροπή CEN&CENELEC PC και η παραπομπή τους με σχετικές εισηγήσεις προς τις Γενικές Συνελεύσεις για έγκριση. Σε συνεργασία με τη Γραμματεία και τη Γενική Διεύθυνση των 2 Οργανισμών, το Δ.Σ. είναι επιφορτισμένο με την αντιμετώπιση κάθε θέματος που άπτεται ζητημάτων διακυβέρνησης και βιωσιμότητας που επηρεάζουν τα συμφέροντα CEN & CENELEC και είναι υπόλογοι στις Γενικές τους Συνελεύσεις.

Μέσα κι από αυτό το βήμα, ο CYS θα εργασθεί για επίτευξη των στόχων που τίθενται για να συμβάλει ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη της τυποποίησης στην Ευρώπη μέσα από αξιόλογα έργα που χρηματοδοτούν οι 2 Οργανώσεις για στήριξη κι εφαρμογή της CEN/CENELEC Strategy 2030.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ