Ελληνικά

Share

Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης (16/07/2022)

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου, 2022 για την πλήρωση μιας μόνιμης θέσης εργασίας Λειτουργού Τυποποίησης - Ηλεκτροτεχνικός Τομέας.

Θα βρείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων εδώ.

Σημειώνεται ότι οι έξι (6) πρώτοι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουλίου, 2022.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ