Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) επιθυμεί να ενημερώσει το κυπριακό κοινό ότι έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού προτύπου CYS EN ISO 17100:2016 ως Κυπριακού στην ελληνική γλώσσα

Το πρότυπο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους παρόχους που επιθυμούν να εφαρμόσουν τις πρόνοιες του με σκοπό την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών μετάφρασης.

Συγκεκριμένα, το CYS EN ISO 17100 παρέχει απαιτήσεις για τις βασικές διαδικασίες, τους πόρους και άλλες πτυχές που είναι απαραίτητες για την παροχή ποιοτικής υπηρεσίας μετάφρασης και η οποία πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η εφαρμογή του δύναται να οδηγήσει τον πάροχο υπηρεσιών μετάφρασης (TSP)  στην πιστοποίηση και να αποδείξει τη συμμόρφωση των μεταφραστικών υπηρεσιών του σύμφωνα με τις πρόνοιες του προτύπου, έτσι ώστε να παρέχεται μια υπηρεσία μετάφρασης που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη. Οι απαιτήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν αυτές του πελάτη, του ίδιου του παρόχου και τυχόν άλλες οδηγίες, καλές πρακτικές ή απαιτήσεις νομοθεσίας. Το CYS EN ISO 17100:2016 δεν εφαρμόζεται στις υπηρεσίες διερμηνείας.

Για τους ενδιαφερόμενους, το πρότυπο διατίθεται προς πώληση από το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) στα γραφεία του CYS.

Η τιμή πώλησής του CYS EN ISO 17100 στην ελληνική γλώσσα ανέρχεται στα €50.00+Φ.Π.Α.(5% για πρότυπα σε έντυπη μορφή και 19% για πρότυπα σε ηλεκτρονική μορφή).

*Σημείωση: Στην ελληνική έκδοση του προτύπου, δεν συμπεριλαμβάνεται η τροποποίηση Α1:2017, η οποία είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα.  

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ