Ελληνικά

Share

Με σύνθημα του φετινού εορτασμού για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων ‘’Ένα Κοινό Όραμα για έναν Καλύτερο Κόσμο’’, οι Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης (ISO, ITU, IEC) τιμούν όπως κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, τους εθελοντές - εμπειρογνώμονες ανά το παγκόσμιο, που συμβάλλουν στην εκπόνηση των προτύπων. Το φετινό μήνυμα είναι αφιερωμένο στην επίτευξη των 17 Στόχων των Ηνωμένων Εθνών για Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της συμβολής των προτύπων.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι οποίοι αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισορροπιών, στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας και στην επιβράδυνση του ρυθμού της κλιματικής αλλαγής, είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Για την επίτευξή τους απαιτείται η συνεργασία πολλών δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων, καθώς και η χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών προτύπων.

Η έντονη μάχη κατά μιας επίμονης παγκόσμιας πανδημίας φανέρωσε την απόλυτη ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ΣΒΑ χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να ενισχυθούν οι κοινωνίες μας, καθιστώντας τις πιο ανθεκτικές και πιο δίκαιες. Για ένα καλύτερο αύριο, σήμερα πέρα από κάθε άλλη φορά, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον αγώνα για επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε αυτή την επιδίωξη, τα πρότυπα είναι πιο σημαντικά από ποτέ.

Ολόκληρο το τυποποιητικό σύστημα βασίζεται στη συνεργασία και τη συναίνεση των ενδιαφερομένων μερών. Η εκπόνηση κοινά αποδεκτών προτύπων, είναι απόδειξη της δύναμης της συνεργασίας και της πεποίθησης ότι είμαστε ισχυρότεροι από το άθροισμα των μερών ξεχωριστά. Με τη συνεργασία, ενδυναμώνουμε την ανθρωπότητα με πραγματικές λύσεις για την κατά μέτωπο αντιμετώπιση των προκλήσεων βιωσιμότητας.

Σε αυτό το πνεύμα, οι Οργανισμοί Τυποποίησης συμμετέχουν σε ένα διαχρονικό ταξίδι που αναδεικνύει τους πολλούς τρόπους με τους οποίους τα διεθνή πρότυπα συμβάλλουν στην επιτυχία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ενωμένοι μπορούμε να εργαστούμε από κοινού για να επιτύχουμε την Ατζέντα του 2030, εκπονώντας πρότυπα χρήσιμα για τους ΣΒΑ και το «Κοινό μας όραμα για έναν καλύτερο κόσμο».

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ