Ελληνικά

Share

 Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022 το ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) με θέμα “Potentially Explosive atmospheres, the ATEX Directive and standards”.

Η έναρξη του σεμιναρίου έγινε με χαιρετισμό από τον κ. Πάμπο Καμμά, Διευθυντή Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.

Ακολούθησε παρουσίαση από την Λειτουργό Τυποποίησης του CYS για ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τις δραστηριότητες  του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στην τυποποίηση και για την σύσταση της Εθνικής Αντανακλαστικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS/MC 11.10 «Explosive Atmospheres».

Κύριος ομιλητής του διαδικτυακού σεμιναρίου ήταν ο Dr Martin Thedens, Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Τυποποίησης IEC TC 31 “Equipment for explosive Atmosfers”, ηλεκτρολόγος με 25ετή εμπειρία στο θέμα της προστασίας από εκρήξεις και τις διαδικασίες εναρμόνισης του νόμου.

Συγκεκριμένα, κατά το σεμινάριο έγινε επισκόπηση των σχετικών προτύπων από τον Dr Martin Thedens για τον προσδιορισμό των παραμέτρων, την ταξινόμηση των ζωνών, τα κριτήρια σχεδιασμού για συστήματα προστασίας, τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα όπως επίσης και το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την λειτουργία τους σε χώρους όπου υπάρχουν εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Αναφορά έγινε επίσης για τις διαδικασίες και τη σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 2014/34/ΕΕ.

Οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου είχαν την ευκαιρία να θέσουν στον κύριο ομιλητή ερωτήσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή των προτύπων και την συμμόρφωση των νομοθεσιών.

Με το κλείσιμο του διαδικτυακού σεμιναρίου καταγράφηκε η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης της Κυπριακής βιομηχανίας για την εφαρμογή των σχετικών προτύπων. Η παρουσία των συμμετεχόντων από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων αποδεικνύει ότι και στην Κύπρο αναγνωρίζεται η σημαντικότητα των προτύπων και η χρήση τους ως βοηθητικά εργαλεία για την αποτροπή μιας έκρηξης και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των εκρήξεων εάν συμβούν.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

POTENTIALLY EXPLOSIVE  ATMOSPHERES, THE ATEX DIRECTIVE AND STANDARDS by Angeliki Loizou - CYS

POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSHERES (ATEX) - DIRECTIVE AND STANDARDS by Dr Martin Thedens

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ