Ελληνικά

Share

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για ενημέρωση και εκπαίδευση των ενδιαφερομένων για Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα διοργάνωσε επιτυχώς την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου, 2022 το Διαδικτυακό Σεμινάριο «Διαχείριση Κρίσεων Και Αντιμετώπιση Έκτακτης Ανάγκης Με Εφαρμογή Προτύπων». Η συμμετοχή στο σεμινάριο ήταν ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η έναρξη του σεμιναρίου έγινε με χαιρετισμό από τον κ. Πάμπο Καμμά, Διευθυντή Τυποποίησης του CYS, και ακολούθησε ενημερωτική παρουσίαση από αρμόδια Λειτουργό Τυποποίησης του CYS. Οι συμμετέχοντες ενημερωθήκαν μέσω της παρουσίασης για τις δραστηριότητες  του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, τους τρόπους με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στην τυποποίηση και την σύσταση της αντανακλαστική επιτροπή τυποποίησης CYS/MC 12.01 Security.

Κύρια ομιλήτρια στο σεμινάριο ήταν η Δρ Αικατερίνη Πουστουρλή η οποία παρουσίασε τις παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και πιο συγκεκριμένα στην «Διαχείριση Κρίσεων και Αντιμετώπιση Έκτακτης Ανάγκης». Η τεράστια εμπειρία της ομιλήτριας στο θέμα αλλά και οι γνώσεις της στα σχετικά πρότυπα μέσω της ενεργούς συμμετοχής της στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Τυποποίησης, συνέβαλαν σημαντικά στη σφαιρική ενημέρωση των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα η Δρ Αικατερίνη Πουστουρλή περιέγραψε μεταξύ άλλων τους Μηχανισμούς και τις Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διαχείριση Κρίσεων και Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτων Αναγκών και έκανε αναφορά στα σχετικά Πρότυπα, τις Προδιαγραφές, τις Οδηγίες και τα Έγγραφα Τεχνικής  Συναίνεσης  για τη Διαχείριση Κρίσεων και την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτων Αναγκών.

Με το κλείσιμο του διαδικτυακού σεμιναρίου υπογραμμίστηκε η σημασία της εφαρμογής των προτύπων από τα Κράτη-Μέλη και τις αρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και εταίρους για την αντιμετώπιση των κρίσεων με στόχο την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα  προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ολόκληρη των ΕΕ.

Παρουσιάσεις Σεμιναρίου

Παρουσίαση Αγγελική Λοΐζου

Παρουσίαση Δρ Αικατερίνης Πουστουρλή

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ