Ελληνικά

Share

 Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου στη Λευκωσία, η ενημερωτική ημερίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)  με τίτλο «Πρότυπο Διαπίστευσης Κλινικών Εργαστηρίων - H Νέα Έκδοση του CYS EN ISO 15189 Ιατρικά (Κλινικά) Εργαστήρια: Απαιτήσεις Ποιότητας & Ικανότητας», που είχε σαν στόχο την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τις βασικές απαιτήσεις της νέας έκδοσης του πρότυπου και τις αλλαγές που αυτή περιλαμβάνει σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.

Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την Πρώτη Λειτουργό Υγείας Δρ Όλγα Καλακούτα, και απηύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξή της. Χαιρετισμοί έγιναν επίσης από τη Γενική Διευθύντρια του CYS κα Αθηνά Παναγιώτου, και τον κ. Αντώνη Ιωάννου, Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) που ως ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης,  στήριξε την Ημερίδα.  

Τους χαιρετισμούς ακολούθησε σύντομη παρουσίαση από την αρμόδια για τον τομέα της υγείας Λειτουργό του CYS, κα Έλενα Δημοσθένους, αναφορικά με τις δραστηριότητες του CYS στον τομέα της υγείας, τα πρότυπα που αφορούν άμεσα τη λειτουργία των κλινικών εργαστηρίων, καθώς και τους τρόπους συμμετοχής δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή τυποποίηση.

Βασικός εισηγητής στην ημερίδα ήταν ο συνεργάτης του CYS, κ. Δημήτριος Κατσιέρης, Διευθυντής Εξωτερικού στον Αμερικανικό φορέα Διαπίστευσης IAS, και Επικεφαλής Αξιολογητής για μεγάλο αριθμό σχημάτων διαπίστευσης, με ενεργό συμμετοχή στις εργασίες του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), και πολύχρονη εμπειρία σε αξιολογήσεις όσο και εκπαιδεύσεις με βάση τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα διαπίστευσης εργαστηρίων. Ο κ. Κατσιέρης έκανε εκτενή αναφορά στις αλλαγές που περιλαμβάνει η νέα έκδοση του προτύπου, στην τριετή μεταβατική περίοδο από την προηγούμενη στη νέα έκδοση, αλλά και τη σημασία που έχει δοθεί στη νέα έκδοση σε κρίσιμα θέματα όπως είναι η διαχείριση επικινδυνότητας και η επικέντρωση στον ασθενή.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων, ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση αναφορικά με τις αλλαγές και τις απαιτήσεις του νέου προτύπου. Στην ημερίδα συμμετείχαν 120 περίπου στελέχη κλινικών εργαστηρίων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, Λειτουργοί και Υπεύθυνοι Διαχείρισης Ποιότητας Κλινικών Εργαστηρίων, Σύμβουλοι Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Κλινικών Εργαστηρίων, Αξιολογητές του Εθνικού Φορέα Διαπίστευσης, εκπρόσωποι Συνδέσμων Κλινικών εργαστηρίων και Αρμοδίων Αρχών κ.α.

Πιο κάτω επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις της Ημερίδας.

 Δραστηριότητες του CYS στον Τομέα της Υγείας & Συμμετοχή Ενδιαφερόμενων Μερών στην Ευρωπαική & Διεθνή Τυποποίηση

Η νέα έκδοση του CYS EN ISO 15189 - Βασικές Απαιτήσεις και οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση

Πληροφορίες για εκπαιδευτικά σεμινάρια

IMG 1699

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ