Ελληνικά

Share

 Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που έχει τη μέγιστη σημασία ως ο βασικός παράγοντας για τη ζωή και την ανάπτυξη. Η διαφύλαξη της ύπαρξης και καταλληλόλητας του, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη. Ποτάμια και λίμνες διασταυρώνουν εθνικά σύνορα και οι ωκεανοί αποτελούν κοινούς διαθέσιμους φυσικούς πόρους για όλο τον πλανήτη.

Τα πρότυπα, ως εργαλεία παγκόσμιας εμβέλειας μπορούν να συμβάλουν στην ορθολογιστική διαχείριση των υδατικών πόρων, με τρόπο δίκαιο και διαρκή. Οι υδάτινοι πόροι δεν είναι μόνο κρίσιμοι για την ποιότητα ζωής μας αλλά είναι ζωτικής σημασίας για την ίδια την επιβίωσή μας.

H Παγκόσμια Ημέρα Νερού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου. Η φετινή εκστρατεία, με θέμα Be the change, είναι αφιερωμένη στην επιτάχυνση της αλλαγής για την επίλυση του υδάτινου προβλήματος και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση σε προσωπικό επίπεδο για να αλλάξουν τον τρόπο που χρησιμοποιούν, καταναλώνουν και διαχειρίζονται το νερό.

Όλες οι εισηγήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα ληφθούν μέσω της εν λόγω καμπάνιας, θα συμβάλουν στην Ατζέντα Δράσης για το Νερό, στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Νερό 2023, η οποία εγκαινιάζεται σήμερα, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού.

Το Πρόγραμμα Δράσης για το Νερό αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια από ενδιαφερόμενα μέρη όπως εθελοντές, κυβερνήσεις, εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα, οργανώσεις και άλλους φορείς, με σκοπό την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 ( SDG 6): Καθαρό Νερό και Αποχέτευση για όλους έως το 2030.

Η ανθρωπότητα χρειάζεται σαφείς δεσμεύσεις και δράσεις σε όλους τους τομείς, για  υλοποίηση των δράσεων που αφορούν το νερό στην Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη και τα πρότυπα δύνανται να συμβάλουν ως βοητικά καθοδηγητικά μέσα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ