Ελληνικά

Share

 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕUPHA) γιορτάζει από τις 11 μέχρι τις 15 Μάϊου την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας 2020 με θέμα «Ενώνουμε Δυνάμεις για πιο Υγιείς Πληθυσμούς»! Την εκστρατεία στηρίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και σε αυτή συμμετέχουν 31 χώρες από την Ευρώπη και όχι μόνο. Στόχος είναι η ενημέρωση και η κατανόηση της κρισιμότητας των θεμάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας και η προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές της Ευρώπης. Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης CEN/CENELEC και οι εθνικοί φορείς μέλη τους, όπως είναι ο CYS, στηρίζουν το στόχο αυτό, αφού η τυποποίηση από μόνη της βασίζεται στη συνεργασία ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και την εκπόνηση προτύπων που περιέχουν βέλτιστες πρακτικές.

Θέμα της σημερινής πρώτης μέρας είναι η  «Προώθηση της Υγείας μέσω Παγκόσμιων Στόχων». Για το σκοπό αυτό, δεκάδες τεχνικές επιτροπές τυποποίησης εκπονούν πρότυπα που καθορίζουν απαιτήσεις ασφάλειας, ποιότητας και επίδοσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, εναρμονισμένα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς, διασφαλίζοντας ασφαλή πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας. https://www.cen.eu/work/Sectors/Healthcare/Pages/default.aspx

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ