Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης προς το κοινό, έχει επαναξιολογηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και διατηρεί την πιστοποίηση του για ακόμα 5 χρόνια, σαν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Η πιστοποίηση αυτή αφορά στα Κέντρα Εκπαίδευσης τα οποία εφαρμόζουν δραστηριότητες κατάρτισης στον ευρύτερο τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εν γένει της δια βίου μάθησης. Ο CYS για πέραν των 15 ετών είναι αρωγός της ΑνΑΔ για δημιουργία προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου.

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, το Κέντρο Εκπαίδευσης του CYS, δηλώνει παρόν στη τήρηση διαδικασιών ως προς τη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των ενδιαφερομένων μερών.

Έχοντας υπόψιν το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Οργανισμού, την τρέχουσα επικαιρότητα και την έκδοση εθνικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, ο CYS προγραμματίζει δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης τις οποίες προσφέρει στο κοινό.

Επιπρόσθετα, το Κέντρο Εκπαίδευσης του CYS,  μετά από ανεξάρτητο έλεγχο που διενεργήθηκε από την DQS HELLAS και το International Quality Network (IQNet) διατηρεί από το 2019 πιστοποίηση με βάση το CYS EN ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει και από τον Αύγουστο του 2021 με το CYS EN ISO 14001:2015 για την εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εν λόγω  προτύπου. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του περιβαλλοντικού συστήματος, το Κέντρο Εκπαίδευσης του Οργανισμού, έχει αξιολογήσει τις περιβαλλοντικές πλευρές σε σχέση με τις δραστηριότητες του, έχει εντοπίσει τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις και έχει υιοθετήσει μέτρα για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Αφοσιωμένος στη διατήρηση της υψηλής απόδοσης και ανταπόκρισης των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο CYS αναβαθμίζεται συνεχώς έτσι ώστε να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες για παροχή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της τυποποίησης. Η επαναξιολόγηση του αποτελεί αναγνώριση της σταθερότητας των πολιτικών, των πρακτικών και των διαδικασιών του Οργανισμού διαβεβαιώνοντας τη δέσμευση για εφαρμογή αναγνωρισμένων και καταξιωμένων βέλτιστων πρακτικών με συνέπεια και σταθερότητα.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ