Ελληνικά

Share

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των συνόδων των Δ.Σ. των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN & CENELEC, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 21-23/3/2023 στα κεντρικά τους γραφεία στις Βρυξέλλες.

Υπό την ιδιότητά του ως Μέλος, ο Διευθυντής Τυποποίησης του CYS είχε την ευκαιρία να συμβάλει εποικοδομητικά στις συζητήσεις σημαντικών θεμάτων και στη λήψη αντίστοιχων αποφάσεων όπως είναι οι προϋπολογισμοί, η μεταρρύθμιση του μοντέλου διακυβέρνησης, η θεματολογία των Γενικών Συνελεύσεων, οι επιπτώσεις από την τροποποίηση του Ε.Κ. 1025 που αφορά την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση, η συμβολή στην Υψηλού Επιπέδου Συνόδου για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (HLF/Standardisation) κλπ.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων, υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία διαδραστικό Εργαστήρι που αφορούσε την μεταρρύθμιση του Μοντέλου Διακυβέρνησης των 2 Οργανισμών. Αυτό θα βασιστεί στην εφαρμογή του νέου Διεθνούς Προτύπου ISO 37000:2021-Governance of Organisations Methodology. Το εργαστήρι κατεύθυνε με αποτελεσματικότητα και μεθοδικότητα ο Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ISO TC 309 Governance of Organisations, Dr. Axel Kravatzky, ο οποίος μαζί με τους Προέδρους και τα Μέλη των Δ.Σ. και την υποστήριξη της Γραμματείας,  οδήγησαν σε σημαντικές καταληκτικές αποφάσεις με σαφή προσανατολισμό. Οι αποφάσεις προωθούνται ήδη για εφαρμογή βάσει πλάνου δράσεων υλοποίησης γεγονός που ικανοποίησε όλους τους συντελεστές του Εργαστηρίου αφού οι στόχοι που είχαν αρχικά τεθεί, επιτεύχθηκαν και οι 2 Οργανισμοί θα οδηγηθούν με βεβαιότητα σε βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία μέσα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον της νέας εποχής.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ