Ελληνικά

Share

Κάθε χρόνο από το 1969, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας, η οποία σηματοδοτεί την ίδρυση της Παγκόσμιας Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ITU στις 17 Μαΐου 1865 όταν υπογράφηκε η πρώτη Διεθνής Σύμβαση Τηλεγράφων στο Παρίσι.

Το έτος 2020 αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU) και τα μέλη της να τιμήσoυν με την συμβολή τους στην πρόοδο της Κοινωνίας της Πληροφορίας και να παρουσιάσουν την διεθνή ατζέντα ‘’ Συνδεσιμότητα 2030 για την Παγκόσμια Τηλεπικοινωνία’’.  Η ατζέντα αυτή  συνδέεται  με το Στρατηγικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για την περίοδο 2020-2023.  Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Διεθνής  Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και τα μέλη της εστιάζουν τις προσπάθειες τους  στον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογικές εξελίξεις για τα επόμενα 10 χρόνια θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξης (SDGs).

Η ατζέντα για τη Συνδεσιμότητα 2030 σε συνδυασμό με τους 17 στόχους της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, στοχεύουν στη διάδοση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών έτσι ώστε να επιταχύνει την ανθρώπινη πρόοδο σε θέματα τεχνολογίας και να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα που υφίσταται σήμερα.
Τελικός στόχος της ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών είναι η εξάλειψη της φτώχειας και η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα εώς το 2030, χωρίς κανένας να μένει στο περιθώριο. 

Το φετινό μήνυμα της Διεθνής Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) ‘’Συνδεσιμότητα 2030’’ θα δώσει την ευκαιρία στα μέλη της ITU να προβληματιστούν σχετικά με την πρόοδο των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών για μετάβαση σε έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Η μετάβαση αυτή θα επιταχυνθεί με την πρόοδο των τεχνολογιών  που θα συμβάλουν καθοριστικά την προώθηση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Ο Συγκερασμός των τριών αυτών διαστάσεων θα διασφαλίσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα, την διασφάλιση της υγείας του πλανήτη μας και ευημερείς κοινωνίες. 


Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ως πλήρες μέλος της Διεθνής ‘Ένωσης Τηλεπικοινωνιών  , λαμβάνει ενεργό μέρος και παρακολουθεί τις εξελίξεις στο τομέα αυτό.  Καλεί δε όλους τους εμπειρογνώμονες του τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, να επικοινωνήσουν με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης σε περίπτωση που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης που ασχολούνται με θέματα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών. 
Η χώρα μας ενημερώνεται και συμβαδίζει με τις νέες αυτές τεχνολογίες.  

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ