Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) μετά την πρόταση του Τμήματος Δασών για εκπόνηση εθνικού προτύπου με κύριο αντικείμενο τα μονοπάτια στη φύση, αξιολόγησε τη σχετική ανάγκη και προχώρησε στη σύσταση της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS/TC 28: Ορειβατικά και Πεζοπορικά Μονοπάτια, απευθύνοντας πρόσκληση για συμμετοχή προς όλους τους αρμόδιους φορείς και κοινωνικούς εταίρους. Σήμερα η Επιτροπή απαρτίζεται από οκτώ (8) φορείς προερχόμενους από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Το αντικείμενο εργασίας της νεοσυσταθείσας επιτροπής αφορά τη δημιουργία αμιγώς κυπριακού προτύπου με κύρια επιδίωξη την ασφαλή χρήση των μονοπατιών, τη γνωριμία με τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, τη συμβολή στην ανάπτυξη υποδομών υπαίθριας και δασικής αναψυχής λαμβάνοντας υπόψη τις εφαρμόσιμες περιβαλλοντικές παραμέτρους, με απώτερο στόχο την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Κύπρου.

Το πρότυπο θα προδιαγράφει τα τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά κατηγοριοποίησης των μονοπατιών και θα καθορίζει τις απαιτήσεις ως προς τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη σήμανση με στόχο την αισθητική απόλαυση της υπαίθρου και τη διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας και πρόσβασης κατά τη χρήση των μονοπατιών. Επιπρόσθετα, το πρότυπο θα καθορίζει τις απαιτήσεις διαχείρισης των μονοπατιών μέσω της συντήρησης και σχετικών άλλων ενεργειών για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης των μονοπατιών.

Η ολομέλεια της Επιτροπής έχει πρόσφατα καθορίσει το σκοπό του υπό εκπόνηση προτύπου ενώ έχει γνωστοποιήσει την εθνική πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω των διαδικασιών γνωστοποίησης που διέπουν τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης, στους οποίους ο CYS αποτελεί πλήρες μέλος. Κατά τα μέσα Απριλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η σύνθεση των Ομάδων Εργασίας μετά από απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής, οποίες θα ασχοληθούν με συγκεκριμένο αντικείμενο ή πρόνοιες του προτύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του CYS στο κεντρικό τηλέφωνο 22411411.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ