Ελληνικά

Share

Η Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), Αθηνά Παναγιώτου και η Γενική Διευθύντρια του Σέρβικου Οργανισμού Τυποποίησης (ISS - Institute for Standardisation of Serbia), Tatjana Bojanić υπέγραψαν σήμερα το πρωί στα γραφεία του CYS Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) στον τομέα της Τυποποίησης.

Με γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας των εταίρων της κοινωνίας και οικονομίας σε Κύπρο και Σερβία, η υπογραφή του εν λόγω MoU αποτελεί σημαντικό βήμα προς την περαιτέρω ενίσχυση και διατήρηση των σχέσεων συνεργασίας των δύο οργανισμών. Οι δύο εθνικοί φορείς τυποποίησης στοχεύουν στην προώθηση της ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης και την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και πρακτικών που ευθυγραμμίζονται στο πλαίσιο τόσο των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI, όσο και των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης ISO, IEC, και ITU.

 

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ