Ελληνικά

Share

Shared Green Deal

 Social sciences & Humanities for Achieving a Responsible, Equitable and Desirable GREEN DEAL

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) έχει επιτυχώς επιλεγεί ως ένας από τους τοπικούς εταίρους (Local experiment Partner), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «SHARED GREEN DEAL: Social Sciences & Humanities for Achieving a Responsible, Equitable and Desirable GREEN DEAL «SHARED GREEN DEAL (1.2.2022 - 31.1.2027), το οποίο συντονίζει το ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY HIGHER EDUCATION CORPORATION (ARU) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «HORIZON 2020».

O CYS, μέσω του έργου, έχει ως στόχο τη διεξαγωγή ενός κοινωνικού πειράματος στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, εστιάζοντας στις Κατασκευές και τα Κτίρια. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, o CYS θα δημιουργήσει ένα Local Accelerator Hub (LAH), με κύριο σκοπό τη συγκέντρωση και ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σε εθνικό επίπεδο σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για βιώσιμα και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Παράλληλα,  το πείραμα στοχεύει στη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων στον τομέα της καινοτομίας και  την προώθηση της εισαγωγής εννοιών κυκλικής οικονομίας. Μέσω του πειράματος επιδιώκεται επίσης ο προσδιορισμός των τοπικών αναγκών και προκλήσεων και η εξεύρεση κοινών συντονισμένων λύσεων.  

Για τη διεκπεραίωση αυτού του πειράματος, ο CYS θα διοργανώσει μια σειρά εργαστηρίων για τον εντοπισμό και καταγραφή των υφιστάμενων καλών πρακτικών, τον προσδιορισμό και  ανάπτυξη κοινών κυκλικών επιχειρηματικών λύσεων και τον καθορισμό των βασικών αναγκών και συμπεριφορών των χρηστών.

Επιπρόσθετα, ο CYS θα απονείμει Βραβείο Κυκλικής Επιχείρησης με στόχο την ανάδειξη των καλύτερων ιδεών των τοπικών επιχειρήσεων που είναι ενεργές στο LAH, με στόχο την ενσωμάτωση της βιώσιμης και κυκλικής οικονομίας στα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Σχετικά με το έργο

Ο βασικός στόχος του έργου είναι να ενθαρρύνει κοινές δράσεις σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Πράσινης Συμφωνίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρέχοντας εργαλεία κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών (Social Sciences and Humanities-SSH tools) για τη υποστήριξη της εφαρμογής των οκτώ (8) τομέων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Εuropean Green Deal), σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το SHARED GREEN DEAL είναι δομημένο γύρω από τα απορρέοντα εικοσιτεσσάρων (24) κοινωνικών πειραμάτων που εστιάζονται σε (έξι) 6 ειδικούς τομείς προτεραιότητας της Πράσινης Συμφωνίας (Καθαρή Ενέργεια, Κυκλική Οικονομία, Βιώσιμες Αποδοτικές Ανακαινίσεις, Βιώσιμη Κινητικότητα, Βιώσιμα Τρόφιμα, Διατήρηση της Βιοποικιλότητας), συμβάλλοντας στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και μηδενικής ρύπανσης.

Mobilising_industry.jpg


ΚΥΚΛΙKH ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κινητοποίηση της Βιομηχανίας για μια καθαρή και κυκλική οικονομία


Η μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας θα ελαφρύνει την πίεση στους φυσικούς πόρους και θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Η κυκλική οικονομία αποτελεί ευκαιρία για την επίτευξη του στόχου για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η συμμετοχή των τοπικών αρχών και των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσφέρει τη δυνατότητα για δραστική προώθηση και εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και των τοπικών οικονομιών τους.

Ο κατασκευαστικός τομέας συγκαταλέγεται ανάμεσα στους τομείς με τα υψηλότερα ποσοστά εκμετάλλευσης φυσικών πόρων και παραγωγής αποβλήτων στην Κύπρο και αυτός είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο το κοινωνικό πείραμα θα επικεντρωθεί στον τομέα των έργων Πολιτικής Μηχανικής και Κτιριακών Υποδομών. Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ), αποτελεί σήμερα μια από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις και για αυτό τίθεται ως επιτακτική ανάγκη η αποτελεσματική διαχείρισή των Α.Ε.Κ.Κ., δεδομένου και των περιορισμένων ποσοτήτων φυσικών πόρων του νησιού.  

Οι κυπριακές επιχειρήσεις έχουν να επιδείξουν μερικά παραδείγματα καλών πρακτικών τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν μέσα από τα εργαστήρια. Οι καλές πρακτικές θα συλλεγούν και το κοινωνικό πειράματα θα επιδιώξει μέσα από τις δράσεις του να συμβάλει στην προώθηση και εφαρμογή τους στην κυπριακή βιομηχανία. Τέλος, μέσω της συνεργασίας που επιδιώκεται να αναπτυχθεί ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη του πειράματος, θα γίνει προσπάθεια για εντοπισμό των κοινών προκλήσεων και η εφαρμογή κοινών βέλτιστων κυκλικών επιχειρηματικών λύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://sharedgreendeal.eu/ ή να επικοινωνήσετε με τον κύριο Μάριο Μαυρόγιαννο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / κυρία Άννα Διονυσίου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Footer

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ