Ελληνικά

Share

Ασφαλές και Υγιές Περιβάλλον Εργασίας, το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία αυτή τη χρονιά. Αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο όλοι εμπλεκόμενοι έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν. Σε αυτή την προσπάθεια η Τυποποίηση δίνει και πάλι το παρόν της! Με στόχο την ενίσχυση και την υποστήριξη της εφαρμογής του γνωστού σε όλους προτύπου CYS ISO 45001 για τη διαχείριση Α&Υ στην Εργασία, έχει εκδώσει πρόσφατα το διεθνές πρότυπο ISO 45002:2023 με τίτλο “Occupational health and safety management systems — General guidelines for the implementation of ISO 45001:2018”. Το νέο αυτό πρότυπο, που αναμένεται να υιοθετηθεί σύντομα από τον CYS και ως εθνικό, περιέχει χρήσιμες οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του CYS ISO 45001, περιλαμβάνει επεξήγηση όλων των απαιτήσεων του, καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα πηγών αναγνώρισης κινδύνων, μεθοδολογιών εκτίμησης επικινδυνότητας κ.α.

 

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ