Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διενεργεί διαγωνισμό για τη προμήθεια υπηρεσιών μετάφρασης. Τα συνοπτικά στοιχεία του διαγωνισμού με Αριθμό Αναφοράς CYS/1/2023 είναι τα ακόλουθα:

Συνοπτικά Στοιχεία

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Κώστα Αναξαγόρα 30, 2014 Λευκωσία Κύπρος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

CYS/1/2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Α. Λοΐζου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

28/04/2023

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

 00357 22 411 411

ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟ:

 0035722 411 511

EMAIL:

 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συνοπτικά Στοιχεία

Αναθέτουσα Αρχή

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (CYS)

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Μετάφραση του Βρετανικού Προτύπου BS 7671:2008 incorporating Amendment 1:2011, Corrigendum 2013, Amendment 2:2013, Amendment 3:2015 Requirements for Electrical Installations στην ελληνική γλώσσα.

Εκτιμώμενη Αξία

<25 000 (είκοσι πέντε χιλιάδες)> ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Είδος Διαγωνισμού

Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του Οργανισμού CYS P7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών

28 Απριλίου 2023

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

26 Μαΐου, Ώρα 12.00 το μεσημέρι

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών

30 Μαΐου 2022, Ώρα 09.00 το πρωί

Κριτήριο ανάθεσης (κατακύρωσης)

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους του Διαγωνισμού)

Τόπος και Τρόπος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού

Δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις δημόσιες προσφορές www.eprocurement.gov.cy .

Τόπος υποβολής Προσφορών

Κιβώτιο Προσφορών στα Γραφεία CYS

Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ, ποσοστό 5% του ποσού της προσφοράς

Περίοδος ισχύος: Ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος των προσφορών.

Εγγυητικές Επιστολές

 

Εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Διάρκεια Σύμβασης

Η ισχύς της σύμβασης ξεκινά με την υπογραφή της και θα έχει μέγιστη διάρκεια 9 μήνες και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο σημείο Ι3.2 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του CYS

www.cys.org.cy

Γλώσσα σύνταξης Προσφοράς

Ελληνική

Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6084742

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ