Ελληνικά

Share

Φιλοξενούνται στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα, οι εργασίες της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης για θέματα Αριστείας στις Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο εθνικός φορέας τυποποίησης της Κύπρου, έχει ως αποστολή του την προώθηση των προτύπων στην κυπριακή κοινωνία και στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει επιτυχημένη πολιτική φιλοξενίας των εργασιών Ευρωπαϊκών ή και Διεθνών Επιτροπών Τυποποίησης στη χώρα μας. 

Η Σύνοδος θα περιλαμβάνει τις εργασίες της Ολομέλειας και των Ομάδων Εργασίας της ISO/TC 312: Excellence in Service, και οι συνεδρίες θα διεξαχθούν μεταξύ 22 Μαϊου - 25 Μαϊου, 2023, στη Λάρνακα, μετά από πρόσκληση του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης.

Η ISO/TC 312 έχει την αρμοδιότητα για την εκπόνηση των διεθνών προτύπων που αφορούν στον καθορισμό στρατηγικών και κατευθυντήριων οδηγιών για την παροχή υπηρεσιών με βάση την Αριστεία, στοχεύοντας την ενθουσιώδη ικανοποίηση του πελάτη.

Σε αυτήν τη Διεθνή Επιτροπή συμμετέχουν πέραν των 20 χωρών ανά το παγκόσμιο, μέσω εθνικών αντιπροσώπων τους. Μεταξύ αυτών των χωρών βρίσκεται και η Κύπρος η οποία συμμετέχει ενεργά με εκπρόσωπό της, κύριο Γιώργο Ιωάννου, στις εργασίες της ολομέλειας της Επιτροπής αλλά και στις ομάδες εργασίας. Τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) και κατ’ επέκταση την Κύπρο, εκπροσωπεί το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) με σημαντική συνεισφορά στο τυποποιητικό έργο της ISO/TC 312 και με ανελλιπή παρουσία στις συναντήσεις της από το 2017, έτος κατά το οποίο συστάθηκε η Επιτροπή.

Παράλληλα, η Κύπρος μέσω του εθνικού της αντιπροσώπου κατέχει ρόλο Συντονιστή σε δύο ομάδες εργασίας της εν λόγω Επιτροπής που αφορούν την Επικοινωνία (ISO/TC312/TG1) και την εκπόνηση προτύπων αναφορικά με την Αριστεία στις Δημόσιες Υπηρεσίες (ISO/TC312/WG4), με κύριο στόχο την στενότερη παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της εξυπηρέτησης και την αποτελεσματική αξιοποίηση των προτύπων στην αριστεία των υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ISO/TC 312, οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εταιρικές Βέλτιστες Πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών αριστείας στους πελάτες και σνεργάτες τους, από τις εταιρείες Iron Mountain και Cyta.

Στην προσπάθεια αυτή για όσο το δυνατό καλύτερη φιλοξενία των Συνέδρων, ο CYS έχει ως αρωγούς του το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και τις εταιρείες Iron Mountain και Cyta.

Logos ISO TC 312

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ