Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών του προγράμματος “DigiSTAN - Moving Forward to New Digital Era through Standardisation”  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ - Συμπράξεις μικρής κλίμακας, διάρκειας 12 μηνών. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον εθνικό οργανισμό ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης της Γερμανίας VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. -Bereich DKE Country.

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ).

Στόχος του προγράμματος DigiSTAN, είναι η προετοιμασία του CYS προς το ψηφιακό μετασχηματισμό, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Τυποποίηση, που εκπονήθηκε και αποσκοπεί στη δημιουργία μιας βιώσιμης, πράσινης και ψηφιακής μεταμόρφωσης του οικοσυστήματος της Ευρώπης.

Οι δράσεις του προγράμματος στηρίζονται σε ευέλικτες μορφές, αναμειγνύοντας δραστηριότητες με διακρατικό και εθνικό χαρακτήρα, παρέχοντας στους εταίρους περισσότερα μέσα για να προσεγγίσουν τα ενδιαφερόμενα τους μέρη. Οι συμπράξεις αυτές συμβάλουν στη δημιουργία και την ανάπτυξη διακρατικών δικτύων και στην προώθηση περεταίρω συνεργειών.

Οι γενικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η δημιουργία της ψηφιακής στρατηγικής του CYS περιλαμβανομένου και τον καθορισμό ενός προγράμματος για το έργο για τη δημιουργία ψηφιακών προτύπων,
  • η δημιουργία στρατηγικών και δράσεων για την ενίσχυση της απόδοσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιεί ο Οργανισμός μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και καινοτόμων τεχνικών,
  •  η δημιουργία εργαλείου ηλεκτρονικής καθοδήγησης (E- Mentoring), για την προσέλκυση και την κατανόηση των τυποποιητικών δραστηριοτήτων με στόχο τη προσέλκυση νέων εμπειρογνωμόνων στην τυποποίηση,
  •  η εκπαίδευση, δημιουργία και εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος CYS Next Generation το οποίο θα έχει ως στόχο την προσέλκυση νέων ηλικιακά εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών στους κόλπους της τυποποίησης σε τομέα που θα επιλεχθεί κατά την υλοποίηση ανάλογα με τις τρέχουσες εξελίξεις και ανάγκες της αγοράς, πράγμα που θα τους δώσει την ευκαιρία να αντιπροσωπεύονται ισότιμα.

Το έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση 7 στελεχών του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης στα γραφεία του Γερμανικού οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης καθώς επίσης και τη διεξαγωγή 3 εργαστήριών στην Κύπρο με ενδιαφερόμενους φορείς με τη συμμετοχή Γερμανών εμπειρογνωμόνων.

 

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ