Ελληνικά

Share

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ολοκλήρωσε τη δεύτερη φάση του πιο πάνω έργου, η οποία περιλάμβανε την οργάνωση και υλοποίηση τριών εθνικών εργαστηρίων με επίκεντρο τους βασικούς στόχους του έργου:

  • Εκπαίδευση σχετικά με τις πρωτοβουλίες του Γερμανικού Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (DKE) για την προσέλκυση της νέας γενιάς στις δραστηριότητες τυποποίησης και την ανάπτυξη ενός πλάνου δράσης για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των νέων και του τομέα της τυποποίησης, ενισχύοντας τους δεσμούς και την εμπλοκή της νεότερης γενιάς σε δραστηριότητες τυποποίησης.
  • Ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες καθοδήγησης στη νέα ψηφιακή εποχή του DKE και συζήτηση για βελτίωση του πλαισίου εκπαίδευσης του CYS ενσωματώνοντας ψηφιακές λύσεις στις δραστηριότητές του καθώς και αξιολόγηση της ανάγκης για ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος καθοδήγησης στην Κύπρο
  • Εκπαίδευση για τα ψηφιακά πρότυπα και τις διεργασίες και διαδικασίες ψηφιοποίησης του DKE, εντοπισμός των αναγκών υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων στις δραστηριότητες τυποποίησης του CYS με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και αναγνώριση των προκλήσεων και του ενδιαφέροντος των ενδιαφερομένων μερών και της βιομηχανίας για την εφαρμογή ψηφιακών προτύπων στην Κύπρο.

Εθνικό Εργαστήρι CYS «Προσελκύοντας τη Νέα Γενιά στην Τυποποίηση»

Τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε το εθνικό εργαστήρι του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης με θέμα τη Νέα Γενιά της Τυποποίησης. Το εργαστήρι  πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου κάτω από το Erasmus+ με τίτλο “DigiSTAN - Moving Forward to a New Digital Era through Standardisation” με εταίρο τον Γερμανικό Οργανισμό Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης DKE.

Το πρώτο μέρος του εργαστηρίου ανέδειξε τα θεμελιώδη στοιχεία της τυποποίησης, αναλύοντας την αποστολή του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, την εθνική διάρθρωση του συστήματος τυποποίησης, καθώς και τα στάδια που καθορίζουν τη διαδικασία ανάπτυξης ενός προτύπου.

Ο εκπρόσωπος του προγράμματος για τους νέους επιστήμονες στη Γερμανία Mr Batuhan Mehmet Ayaz, Νέος Πρεσβευτής, παρουσίασε τις προσεγγίσεις, δράσεις και δραστηριότητες που εφαρμόζει ο DKE στη Γερμανία, με στόχο την ενίσχυση της εμπλοκής των νέων στις δραστηριότητες τυποποίησης.

Οι συμμετέχοντες στο εργαστήρι απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης τους με την εμπλοκή στις δραστηριότητες τυποποίησης. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, αναδείχθηκε η σημασία της τυποποίησης για την επαγγελματική ανάπτυξη και την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς, ειδικότερα της Πληροφορικής και της Ηλεκτροτεχνολογίας.

Οι συμμετέχοντες απέκτησαν επίσης γνώσεις σχετικά με τα οφέλη της συμμετοχής τους στην τυποποίηση και εξοικειώθηκαν με το Εργαλείο DKE Quest, το οποίο αποτελεί ένα καινοτόμο παιχνίδι-εργαλείο για την κατανόηση βασικών αρχών της τυποποίησης και της πορείας εκπόνησης ενός προτύπου. Παράλληλα προάγει τη συνεργασία μεταξύ ατόμων από διαφορετικούς τομείς δραστηριοποίησης, κουλτούρες και περιβάλλον.

Επιπλέον, τους δόθηκε η δυνατότητα να εξερευνήσουν ευκαιρίες δικτύωσης σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, ανακαλύπτοντας προοπτικές για την επαγγελματική τους πορεία με την ενασχόληση τους με τις δραστηριότητες τυποποίησης.

Συνολικά, το εργαστήρι παρείχε το πλαίσιο για ανταλλαγή γνώσεων και εισηγήσεων. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνθηκαν να συνεισφέρουν ενεργά στις συζητήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του εργαστηρίου, για να διαμορφώσουν έτσι το μέλλον για την επόμενη γενιά επαγγελματιών της τυποποίησης μέσα και από τη δυνατότητα ένταξης τους στο πρώτο δίκτυο για τους νέους επιστήμονες στον τομέα της τυποποίησης.

Εθνικό Εργαστήρι για την Ηλεκτρονική Καθοδήγηση και Εκπαίδευση

Στις 7 και 8 Μαρτίου 2024, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διοργάνωσε το δεύτερο από μια σειρά εθνικών εργαστηρίων, αφιερωμένο στα σημαντικά θέματα του E-mentoring και E-learning, στη Λευκωσία. Το εργαστήρι λειτούργησε ως δυναμική πλατφόρμα συνεργασίας, στην οποία εθνικοί εκπρόσωποι και μέλη των Εθνικών και Αντανακλαστικών Επιτροπών συνεργάστηκαν για την αναγνώριση των αναγκών στις δραστηριότητες εκπαίδευσης και καθοδήγησης του CYS. Αυτή η πρωτοβουλία σηματοδότησε ένα κρίσιμο βήμα για τη δημιουργία στρατηγικών που είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, στοχεύοντας στη βελτίωση των τομέων της εκπαίδευσης και της καθοδήγησης των ενδιαφερομένων μερών της τυποποίησης.Το εργαστήριο περιλάμβανε ενημερωτικές παρουσιάσεις από τους εμπειρογνώμονες του DKE, του Γερμανικού Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης. Συγκεκριμένα, η κα. Ute Schmidt, υπεύθυνη για τις στρατηγικές εκπαίδευσης του DKE, και ο κ. Christian Marian, Project Manager με εξειδίκευση στις Ηλεκτρικές, Ηλεκτρονικές και Πληροφοριακές Τεχνολογίες, μοιράστηκαν την πολύτιμη γνώση και εμπειρία τους. Οι διαδραστικές αυτές παρουσιάσεις αποτέλεσαν καταλύτη για ζωτικές συζητήσεις γύρω από την υλοποίηση των στόχων του εργαστηρίου, ενώ οι συμμετέχοντες εθνικοί εμπειρογνώμονες συνέβαλαν ενεργά, επισημαίνοντας κρίσιμές δραστηριότητες για βελτίωση και διατυπώνοντας καινοτόμες προτάσεις για τα θέματα ηλεκτρονικής καθοδήγησης και εκπαίδευσης του CYS.

Ένα κομβικό επίτευγμα του εργαστηρίου ήταν η δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεργασίας, το οποίο παρότρυνε όλους τους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν ελεύθερα τις ιδέες, εισηγήσεις και προτάσεις τους. Αυτή η ατμόσφαιρα συνεργασίας όχι μόνο εμβάθυνε την κατανόηση του CYS για τις υφιστάμενες προκλήσεις αλλά συνέβαλε επίσης στον σχεδιασμό του μέλλοντος της τυποποίησης στους τομείς της μάθησης και καθοδήγησης στην ψηφιακή εποχή.

Οι στρατηγικές και οι ιδέες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών αναμένεται να θέσουν τις βάσεις για την εφαρμογή των νέων προτάσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και της καθοδήγησης στην τυποποίηση. Με το βλέμμα στο μέλλον, ο CYS δεσμεύεται να ενσωματώσει τα σχόλια και τις προτάσεις που έλαβε στις λειτουργικές του δομές, διεργασίες και διαδικασίες ώστε να προσαρμοστεί στο περιβάλλον της ψηφιακής τυποποίησης.

Εθνικό Εργαστήρι για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τα ψηφιακά-έξυπνα πρότυπα

Ο CYS διοργάνωσε το τελευταίο εργαστήρι, το οποίο περιλάμβανε μία σειρά συναντήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών τυποποίησης καθώς και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και της Κυπριακής βιομηχανία σχετικά με τα ψηφιακά-έξυπνα πρότυπα. Αυτή η εκδήλωση σχεδιάστηκε ειδικά για τα ενδιαφερόμενα μέρη και εμπειρογνώμονες που εμπλέκονται ή ενδιαφέρονται για το μέλλον και την εφαρμογή  των ψηφιακών προτύπων στην Κύπρο, καθώς και για την ανάπτυξη ψηφιοποιημένων διαδικασιών εντός του CYS οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αυτές τις δραστηριότητες και την εμπλοκή των εμπειρογνωμόνων. Το εθνικό εργαστήρι ήταν διήμερο και πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Μαρτίου 2024, σε χώρο στη Λευκωσία.

Το εργαστήρι λειτούργησε ως δυναμική πλατφόρμα για ουσιαστική συζήτηση πάνω στον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών τυποποίησης εντός του CYS και εστίασε στις δραστηριότητες που υλοποιούνται για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των ψηφιακών και έξυπνων προτύπων και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτά. Ο CYS είχε την τιμή να φιλοξενήσει δύο διακεκριμένους εμπειρογνώμονες από τον Γερμανικό Οργανισμό Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (DKE), τον κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη, που ηγείται του ψηφιακού μετασχηματισμού των διαδικασιών στον DKE και τον κ. Raymond Puppan, κινητήρια δύναμη πίσω από την ανάπτυξη και εφαρμογή των ψηφιακών – έξυπνων προτύπων. Οι εμπειρογνώμονες μοιράστηκαν με τα ενδιαφερόμενα μέρη τις πολύτιμες εμπειρίες τους και τις γνώσεις τους από τις δραστηριότητες στη Γερμανία, προσφέροντας λεπτομερή ενημέρωση για την πρόοδο και τα μελλοντικά σχέδια στον τομέα της ψηφιακής τυποποίησης και των ψηφιακών προτύπων αλλά και των δυσκολιών που αντιμετώπισαν στην πορεία υλοποίησης τους.

Η δομή του εργαστηρίου έδωσε τη δυνατότητα για μια εντατική ανταλλαγή ιδεών και συνέβαλε στη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των εμπειρογνωμόνων του CYS και του DKE, εμπλουτίζοντας έτσι την εμπειρία όλων των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες έκαναν σημαντικές συνεισφορές, εντοπίζοντας τα κενά και τις ελλείψεις στις τρέχουσες διαδικασίες τυποποίησης, την ανάγκη μετάβασης σε ψηφιακό περιβάλλον ενώ παράλληλα έλαβαν τη γνώση για τις πρακτικές και εργαλεία όπως αυτά εφαρμόζονται στην Γερμανία.

Το εργαστήρι περιλάμβανε διαδραστικά τμήματα, όπου οι συμμετέχοντες από το CYS είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις προκλήσεις και τα κενά που αντιμετωπίζουν στη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες τυποποίησης, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα στα απαιτούμενα ψηφιακά εργαλεία και τις εντοπισμένες μαθησιακές ανάγκες. Έμφαση δόθηκε επίσης στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα όλου του σχετικού περιεχομένου εμπλοκής αλλά και εκπαίδευσης για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες τυποποίησης.

Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν και οι σχέσεις που καλλιεργήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου, τόσο ανάμεσα στους εμπειρογνώμονες της Κύπρου και Γερμανίας, όσο και ανάμεσα στους ίδιους τους συμμετέχοντες του εργαστηρίου θα συνεισφέρουν σημαντικά στον ψηφιακό τομέα τυποποίησης στην Κύπρο. Ο CYS αναμένεται να αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις για το μέλλον και το δικό του ψηφιακό μετασχηματισμόμ έτσι ώστε να κάνει τις δραστηριότητες τυποποίησης προσβάσιμες σε όλους και να θέσει τις βάσεις για την υιοθέτηση ψηφιακών προτύπων και στην Κύπρο.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ