Ελληνικά

Share

Την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024, αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας της Ινδίας και του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) συναντήθηκαν για να συζητήσουν τομείς κοινού ενδιαφέροντος για πιθανή συνεργασία. Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής Τυποποίησης του CYS, κύριος Πάμπος Καμμάς, συνοδευόμενος από την Λειτουργό Τυποποίησης Υπηρεσιών & Διοίκησης Ναταλί Γιωργαλλά και τον Πρώτο Γραμματέα της Ύπατης Αρμοστείας της Ινδίας, κύριο Subhash Jangala, συνήλθαν με σκοπό να εντοπίσουν συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας.

Τα δύο μέρη θεωρούν αυτή τη συνεργασία ένα σημαντικό βήμα προόδου, καθώς στοχεύει να στηρίξει την Ινδική κοινότητα στην Κύπρο χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και τις λύσεις που προσφέρει ο CYS. Συγκεκριμένα, η συνεργασία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην Ινδική κοινότητα στο νησί, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού ευκαιριών δικτύωσης μεταξύ των βασικών παραγόντων στο χώρο της τυποποίησης, της συμμετοχής σε επιχειρηματικές εκδηλώσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις καθώς και πρόσβαση στην πληθώρα διεθνών, ευρωπαϊκών και Εθνικών προτύπων που παρέχονται από το CYS.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ