Ελληνικά

Share

Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων σήμερα και το μήνυμα για φέτος είναι από τα πιο εύστοχα που έχουν επιλεγεί: Food Safety: Prepare for the Unexpected.

Με το μήνυμα του αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτρέπει όλους να στρέψουν την προσοχή τους στα συμβάντα που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της σοβαρότητας τους, καλώντας τους να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή τους, αλλά και να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπισή τους, όταν αυτά προκύψουν.

Απαραίτητο εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια είναι το γνωστό Ευρωπαϊκό και Διεθνές πρότυπο CYS ΕΝ ISO 22000, για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, καθώς και πολλά άλλα συναφή πρότυπα, όπως είναι το CYS EN ISO 22005 για την ιχνηλασιμότητα στην τροφική αλυσίδα, οι τεχνικές προδιαγραφές για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, καθώς και δεκάδες πρότυπα μεθόδων ανάλυσης και εντοπισμού παθογόνων οργανισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα πρότυπα στον τομέα των τροφίμων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση των Εθνικών θέσεων για την αναθεώρηση του CYS EN ISO 22000 που έχει αρχίσει πρόσφατα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρμόδια Λειτουργό του CYS, Έλενα Δημοσθένους.

 

iStock 1261561179 food

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ