Ελληνικά

Share

 Στο πλαίσιο των Γενικών Συνελεύσεων των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN & CENELEC που διεξάγεται στο Άμστερνταμ 26&27/6/2026, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για την τυποποίηση με τον αντίστοιχο Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης του Μαυροβουνίου (ISME).

Η συνεργασία των 2 Οργανισμών χρονολογείται από 5ετίας κυρίως με αφορμή την προετοιμασία της βαλκανικής χώρας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ’ επέκταση του ISME για ένταξη στην Ευρωπαϊκή οικογένεια της Τυποποίησης μέσω των CEN&CENELEC, πλήρες μέλος των οποίων αποτελεί ο CYS.

Οι 2 Οργανισμοί ξεκίνησαν επαφές με την κοινή τους συμμετοχή στο Βαλκανικό Συνέδριο Τυποποίησης όπου συζητούνται θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τα διεθνή κι Ευρωπαϊκά πρότυπα και τη συμμόρφωση των χωρών της περιοχής με τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων ως μέσο εφαρμογής Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών.

Ο CYS φιλοξένησε στο πρόσφατο παρελθόν πολυμερή αντιπροσωπεία του αρμόδιου για την ποιότητα και την ένταξη στην Ε.Ε. Υπουργείου του Μαυροβουνίου, όπου επεξηγήθηκε σε βάθος το Μοντέλο ποιότητας που ακολουθείται στην Ε.Ε. το οποίο στηρίζεται στους πυλώνες της Διαπίστευσης, Μετρολογίας, Ελέγχου της Αγοράς με τη χρήση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Το Μοντέλο αυτό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στον οποίο στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά και το Κεφάλαιο συμμόρφωσης είναι ζωτικής σημασίας για κάθε χώρα για να ενταχθεί και να λειτουργεί αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν η Γ. Διευθύντρια του CYS Αθηνά Παναγιώτου και ο Διευθυντής του ISME Zoran Glomazic.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ