Ελληνικά

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO σε μια προσπάθεια να συμβαδίσει με το 15ετες σχέδιο του Οργανισμου Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχει υιοθετήσει τους 17 παγκόσμιους στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με κύριο στόχο την άμεση συμβολή των προτύπων στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).
Οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις καλύπτονται άμεσα από τα Διεθνή πρότυπα τα οποία δύναται να αποτελέσουν αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της πρόκλησης. Οι ΣΒΑ αποτελούν ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ενίσχυση της ειρήνης και της ευημερίας, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία του πλανήτη.
Η επιτυχής επίτευξη των στόχων απαιτεί τη συμβολή όλων των συντελεστών της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, της κυβέρνησης, των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας αλλά και του γενικού συνόλου μέσα σ΄ ένα κλίμα συναίνεσης, συνεργασίας και καινοτομίας.
Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 22 000 διεθνή πρότυπα και συναφή έγγραφα. Τα πρότυπα εκπονούνται με βάση τη συναίνεση, παρέχουν μια σταθερή βάση πάνω στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί η καινοτομία και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις, τη βιομηχανία και τους καταναλωτές να συμβάλουν στην επίτευξη όλων των ΣΒΑ.
Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ΙSO) έχει δημιουργήσει διαδικτυακό ιστότοπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσους αναζητούν συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός τους μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των Βιώσιμων Στόχων αφού υπάρχουν πολλά πρότυπα, κατανεμημένα ανά στόχο βιώσιμης ανάπτυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό εργαλείο μέσω της Ηλεκτρονικής Σελίδας του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) (https://www.iso.org/sdgs.html) και να αναζητήσουν τα πρότυπα που συμβάλλουν σε κάθε ένα στόχο ξεχωριστά.

 

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ