Ελληνικά

Με τις πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιμετωπίζει ολόκληρη η ανθρωπότητα στον τομέα της υγείας, οι προτεραιότητες κάθε πόλης για το μέλλον επαναξιολογούνται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Η ανάγκη για τη δημιουργία πιο ανθεκτικών πόλεων είναι περισσότερο επιτακτική από κάθε άλλη φορά. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ISO, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τις πόλεις να ανταποκριθούν με επιτυχία στα αιτήματα των καιρών, έχει προχωρήσει σε εκπόνηση αρκετών προτύπων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις πόλεις ανεξαρτήτου μεγέθους.

Τα πρότυπα αποτελούν βοηθητικά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των αστικών περιοχών σε όλο τον κόσμο. Tα πρότυπα εκπονούνται με τρόπο συναινετικό και περιλαμβάνουν βέλτιστες πρακτικές για διάφορους τομείς οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία μιας πόλης.

Επιπρόσθετα, τα πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων για τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων καθώς δύνανται να περιλαμβάνουν κατευθυντήριες οδηγίες για τομείς όπως η οδική ασφάλεια, οι έξυπνες μεταφορές, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η υγεία και ασφάλεια των πολίτων και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει πρόσφατα δημοσιεύσει 2 εκδόσεις με θέμα ‘’ISΟ Standards for Creating Sustainable Cities’’τις οποίες μπορείτε να διαβάστε στους πιο κάτω συνδέσμους.

1. ΙSO and Sustainable Cities

2. ISO FOCUS Creating Sustainable Cities 

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ