Ελληνικά

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοινώνει την αναδημοσίευση των πιο κάτω Εθνικών Προσαρτημάτων για τον Ευρωκώδικα 3 (Μέρος 1-6) (Αγγλική και Ελληνική έκδοση).

NATIONAL ANNEX TO CYS EN 1993-1-6:2007+A1: 2017+AC:2009

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ CYS EN 1993-1-6:2007+A1:2017+AC:2009

Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα Μέρος 1-6: Αντοχή και ευστάθεια κελυφωτών κατασκευών.

Η αναδημοσίευση τους οφείλεται στην τροποποίηση της Εθνικής παραμέτρου NA 2.13 Clause 8.5.2(2) Design resistance (buckling strength).

Τα εθνικά προσαρτημάτων διατίθενται δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, www.cys.org.cy ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://bit.ly/2ZX68zP

*Παρακαλώ σημειώστε ότι για νομικούς σκοπούς ισχύει πάντοτε η ισχύουσα Αγγλική Έκδοση των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ