Ελληνικά
Standard No.LanguagetitlePrice without VAT
BS 45002-2:2019EnglishOccupational health and safety management systems. General guidelines for the application of ISO 45001. Risks and opportunities84 GBP
CYS EN ISO 22000:2018GreekΣυστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων - Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων85.00 EUR
CYS EN ISO 9001:2015GreekΣυστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις70,00 EUR
CYS EN ISO 22000:2018EnglishFood safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2018)89.00 EUR
CYS EN ISO 14001:2015GreekΣυστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης - Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του75.00 EUR
CYS EN ISO 45001:2023EnglishOccupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018)89.00 EUR
BS 45002-1:2018EnglishOccupational health and safety management systems. General guidelines for the application of ISO 45001. Guidance on managing occupational health84 GBP
CYS EN ISO IEC 27001:2023EnglishInformation technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Requirements (ISO/IEC 27001:2022)61 EUR
CYS EN ISO 9001:2015EnglishQuality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)74,00 EUR
CYS EN ISO 14001:2015EnglishEnvironmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)84,00 EUR
BS 45002-3:2018EnglishOccupational health and safety management systems. General guidelines for the application of ISO 45001. Guidance on incident investigation84 GBP

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Τρίτη: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Τετάρτη: 08:00 π.μ. - 15:30 μ.μ.

Πέμπτη: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Παρασκευή: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

+357 22 411 413

+357 22 411 414

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ