Ελληνικά
Standard No.LanguageTitlePrice without VAT
CYS EN 1176-1:2017EnglishPlayground equipment and surfacing - Part 1: General safety
requirements and test methods
128.00 EUR
CYS EN 1176-2:2017+AC:2019EnglishPlayground equipment and surfacing - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings61.00 EUR
CYS EN 1176-3:2017EnglishPlayground equipment and surfacing - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides58.00 EUR
CYS EN 1176-4:2017+AC:2019EnglishPlayground equipment and surfacing - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for cableways43.00 EUR
CYS EN 1176-5:2019EnglishPlayground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels54.00 EUR
CYS EN 1176-6:2017+AC:2019EnglishPlayground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment58.00 EUR
CYS EN 1176-7:2020EnglishPlayground equipment and surfacing - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation40.00 EUR
CYS EN 1176-10:2008EnglishPlayground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment54.00 EUR
CYS EN 1177:2018+AC:2019EnglishImpact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation72.00 EUR
CYS EN 1176-11:2014EnglishPlayground equipment and surfacing - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network30.00 EUR
CYS EN 14960-1:2019EnglishInflatable play equipment - Part 1 - Safety requirements and test methods97.00 EUR
CYS EN 14960-2:2019EnglishInflatable play equipment - Part 2 - Additional safety requirements for inflatable bouncing pillows intended for permanent installation43.00 EUR
CYS EN 14960-3:2020EnglishInflatable play equipment - Part 3 -Additional safety requirements and test methods for snappies26.00 EUR
updated: 04/09/2023

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Τρίτη: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Τετάρτη: 08:00 π.μ. - 15:30 μ.μ.

Πέμπτη: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Παρασκευή: 08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

+357 22 411 413

+357 22 411 414

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ