Όταν η πανδημία COVID-19 χτύπησε, ο κόσμος κυριολεκτικά σταμάτησε. Με κανέναν να μην πηγαίνει πουθενά, η τουριστική βιομηχανία επλήγη σκληρά και υπέστη σημαντική μείωση των εσόδων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ενώ οι περιορισμοί έχουν χαλαρώσει από την αρχή της πανδημίας, η βιομηχανία εξακολουθεί να μαστίζεται από την πρόκληση της προσέλκυσης τουριστών με ασφαλή και υγειονομικό τρόπο.

Αναγνωρίζοντας τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), προσφέρει διεθνή καθοδήγηση για να βοηθήσει την τουριστική βιομηχανία να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση. Για το λόγο αυτό, έχει αρχίσει να εργάζεται πάνω σε ένα νέο σύνολο κατευθυντήριων γραμμών με σκοπό να βοηθήσει τους παρόχους υπηρεσιών τουρισμού να επιστρατεύσουν τα καλύτερα μέτρα για την ασφάλεια όλων και να καθησυχάσουν τους τουρίστες για την υγιεινή αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που έχουν στη διάθεσή τους.

Η μελλοντική διεθνής προδιαγραφή ISO/PAS 5643, Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες – Μέτρα για τη μείωση της εξάπλωσης του COVID-19 στην τουριστική βιομηχανία, θα βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού να παρέχουν ασφαλέστερες υπηρεσίες και να αποτρέψουν την εξάπλωση του ιού.

Η Natalia Ortiz de Zárate Crespo, Γραμματέας της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων που αναπτύσσει το πρότυπο, δήλωσε ότι για την εκπόνηση του ISO/PAS 5643, θα χρησιμοποιηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές που ανέπτυξε πρόσφατα ο Ισπανικός Οργανισμός Τυποποίησης (UNE), καθώς και άλλες υφιστάμενες εθνικές και διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, όπως αυτές του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) και του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC).

Στην εκπόνηση της προδιαγραφής έχουν ληφθεί υπόψιν όλες οι  υπάρχουσες πρακτικές, καλύπτοντας τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την κοινωνική αποστασιοποίηση, τις μάσκες και την απολύμανση. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το ISO/PAS 5643 θα περιλαμβάνει επίσης πτυχές όπως ο έλεγχος της πρόσβασης και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων.

«Η νέα προδιαγραφή θα φέρει κοντά τις τελευταίες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και την εμπειρογνωμοσύνη από όσους βρίσκονται στην καρδιά της βιομηχανίας και γνωρίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν», προσθέτει η Υπεύθυνη του έργου, Maria Cruz Cádiz.

Το ISO/PAS 5643, Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες – Μέτρα για τη μείωση της εξάπλωσης της COVID-19 στην τουριστική βιομηχανία, αναπτύσσεται από τη διεθνή τεχνική επιτροπή ISO/TC 228, Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες και αναμένεται να δημοσιευθεί εντός του 2021.

Η υιοθέτηση, εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την Τυποποίηση. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στις Τεχνικές Επιτροπές από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εάν επιθυμείτε συμμετοχή στην εν λόγω τεχνική επιτροπή παρακαλώ επικοινωνήστε με τον CYS. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το πρότυπο επικοινωνώντας με το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS.

Πηγή: ISO FOCUS

Η Μαριλένα Νικολάου εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών και Διοίκησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)