Ευρωπαικές Τεχνικές Επιτροπές (Υγεία)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) έχει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι του έργου της στον τομέα της υγείας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 15 Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές (CEN Technical Committees) που ενεργοποιούνται στον τομέα της υγείας στα πιο κάτω θέματα:

 • CEN / TC 055 – Dentistry
 • CEN / TC 102 – Sterilizers for Medical Purposes
 • CEN /TC 140 –  In vitro diagnostic medical devices
 • CEN / TC 170 – Ophthalmic Optics
 • CEN / TC 204 – Sterilization of Medical Devices
 • CEN / TC 205 – Non Active Medical Devices
 • CEN /TC 206 – Biocompatibility of Medical and Dental Materials and Devices
 • CEN /TC 215 – Respiratory and Anesthetic Equipment
 • CEN / TC 216 – Chemical Disinfectants and Antiseptics
 • CEN / TC 239 - Rescue Systems
 • CEN / TC 251 – Health Informatics
 • CEN / TC 257 – Symbols and Information Provided with Medical Devices and Nomenclature for Regulatory Data Exchange
 • CEN / TC 258 - Clinical Investigation of Medical Devices
 • CEN / TC 285 - Non-active Surgical Implants
 • CEN / TC 293 – Technical Aids for Disabled Persons
 • CEN / TC 316 – Medical Devices Utilizing Tissues 


 
Οι επιτροπές αυτές έχουν εκδώσει τα τελευταία χρόνια  δεκάδες εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία υποστηρίζουν τις τρεις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης στον τομέα της υγείας.
 
Με την βοήθεια του CYS εμπειρογνώμονες από τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας της Κύπρου μπορούν να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στο έργο της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης, να προωθούν τα εθνικά συμφέροντα και να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις στα θέματα που τους αφορούν.

 Περισσότερες πληροφορίες για την CEN και τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: