ΕΘΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ CYS/ΤC 25 – ΦΥΘΚΙΩΤΙΚΟ ΥΦΑΝΤΟ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μετά από εισήγηση του Ιδρύματος Λαόνα, του Κοινοτικού Συμβουλίου Φύτης και της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ) για την τυποποίηση του Φυθκιώτικου Υφαντού, ο CYS προχώρησε στη σύσταση της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS/TC 25 “Φυθκιώτικο Υφαντό”.

Απώτερος στόχος είναι όπως το νέο εθνικό πρότυπο που θα εκπονηθεί για το Φυθκιώτικο Υφαντό, χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο τόσο για την πιστοποίηση των Φυθκιώτικων ώστε να υπάρχει πλέον η δυνατότητα επιβεβαίωσης και εύκολης αναγνώρισης των αυθεντικών προϊόντων από τις απομιμήσεις, όσο και για την ενίσχυση της προσπάθειας των πιο πάνω φορέων για ένταξη του Φυθκιώτικου Υφαντού στον Παγκόσμιο Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η CYS/TC 25 απαρτίζεται από εκπροσώπους τoυ Κοινοτικού Συμβουλίου Φύτης, της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ), του Ιδρύματος Λαόνα, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας (Υπ. ΕΕΒΤ), της Ειδικής Επιτροπής Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και του “ΕργΑλλιώς” (Έκθεση/Εργαστήρι/Κατάστημα Παραδοσιακών Φυθκιώτικων Υφαντών).

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης CYS για το 2021

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2021:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία CYS για το 2021 σε μορφή pdf.

 

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ