Ελληνικά

Αποτελέσματα των Γραπτών Εξετάσεων για κενές θέσεις εργασίας στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), αναφορικά με τις προκηρύξεις κενών θέσεων που είχαν δημοσιευτεί στις 08.12.2020 και μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων, γνωστοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι “επιτυχών στη γραπτή εξέταση’’ σημαίνει πρόσωπο που συμμετείχε στη γραπτή εξέταση και συγκέντρωσε βαθμολογία 50% τουλάχιστον στο καθένα από τα δύο (2) μέρη της εξέτασης.

Σε προφορική συνέντευξη θα κληθούν οι πρώτοι έξι (6) επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις, για κάθε θέση εργασίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην 6η θέση καλούνται σε συνέντευξη όλοι οι επιτυχόντες υποψήφιοι που ισοβαθμούν.

Στο έγγραφο πιο κάτω (Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων) αναφέρονται τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων που διεξήχθησαν στις 10.07.2021 για την πλήρωση (3) κενών θέσεων εργασίας μόνιμου προσωπικού: μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Τυποποίησης – Τομέα Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Τυποποίησης Υπηρεσιών & Διοίκησης και μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Λογιστηρίου.

Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων

 

24 Αυγούστου, 2021

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ