Ελληνικά

Σε σχέση με τις γραπτές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 10 Ιουλίου 2021, για τις θέσεις εργασίας Λειτουργού Λογιστηρίου -  Λειτουργού Τυποποίησης (Τομέας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων) – Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών και Διοίκησης, θα ισχύει το πιο κάτω Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας. Σημειώνεται ότι λόγω της έκτακτης κατάστασης που αφορά τον κορονοϊό και τη δυναμική που παρουσιάζει το θέμα, καλείστε όπως και τις επόμενες ημέρες παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού μας για τυχόν αναθεώρηση του πρωτοκόλλου.

Σημειώνεται επίσης, ότι επανάληψη των εν λόγω γραπτών εξετάσεων, δεν θα πραγματοποιηθεί για κανένα λόγο.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ