Ελληνικά

Η τυποποιητική εργασία έχει οργανωθεί σε τομείς έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση σε πρότυπα συναφή με την επαγγελματική δραστηριότητα των ενδιαφερομένων και των εμπειρογνωμόνων, όπως επίσης και για σκοπούς πιο εύκολης και συστηματικής παρακολούθησης της τυποποιητικής εργασίας

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ