Ελληνικά

Η τυποποιητική εργασία έχει οργανωθεί σε τομείς έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση σε πρότυπα συναφή με την επαγγελματική δραστηριότητα των ενδιαφερομένων και των εμπειρογνωμόνων, όπως επίσης και για σκοπούς πιο εύκολης και συστηματικής παρακολούθησης της τυποποιητικής εργασίας