Ελληνικά

Πιστοί  στο Όραμα, την Αποστολή και τις Αξίες μας, προσπαθούμε μέσα από σωστές, προγραμματισμένες δράσεις να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με γνώμονα πάντοτε τη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας ζωής. H συνεχής βελτίωση μέσα από την προώθηση και αξιοποίηση των προτύπων είναι κάθε άλλο από δέσμευση μας για ενίσχυση της παρουσίας μας σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στις δραστηριότητες Τυποποίησης υποστηρίζοντας παράλληλα το Εθνικό Σύστημα Τυποποίησης.

Για να διασφαλίσουμε αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές σύστημα τυποποίησης, να συμβάλουμε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών, καταρτίζουμε τριετές Στρατηγικό Σχέδιο.

Πιο κάτω παρατίθενται οι Ετήσιες Εκθέσεις του Οργανισμού και το εν ισχύι Στρατηγικό Σχέδιο. 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: 

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ