Ελληνικά

H εισαγωγή του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης αποτελεί στρατηγικό στόχο ύψιστης προτεραιότητας και για τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), ο οποίος έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί, από το 2015, ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και πρόσφατα ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ). Ως υπέρμαχος της ποιότητας, ο CYS δηλώνει έμπρακτα την παρουσία του στο χώρος της εκπαίδευσης και της παρεχόμενης κατάρτισης στην Κύπρο από το 2006. Έχοντας υπόψιν το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Οργανισμού, την τρέχουσα επικαιρότητα και την έκδοση εθνικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, ο CYS προγραμματίζει δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης τις οποίες προσφέρει στο κοινό.

Με βασικό μέλημα μας τη διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση η πιστοποίηση του οργανισμού ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) αποτελεί ένα βασικό εργαλείο συστηματοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης και διασφαλίζει τον ψηλό βαθμό ποιότητας που προσφέρουμε στην Επαγγελματική Κατάρτιση και Εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Έχοντας ως οδηγό τη 10χρονη εμπειρία και παρουσία του στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και κατανοώντας την όλο και αυξανόμενη ανάγκη για εξειδίκευση, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στις προτεραιότητες που έχουν θέσει οι Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα τυποποίησης, σύμφωνα πάντοτε με τις εθνικές προτεραιότητες της Κύπρου.

Επιπρόσθετα νέες θεματολογίες μπορεί να περιστρέφονται γύρω από Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα, Διοίκηση, Ασφάλεια και Υγεία, Περιβάλλον, Ασφάλεια Πληροφοριών, Επιχειρησιακή Συνέχεια, Ενεργειακή Υποδομή, Αειφόρος Ανάπτυξης, Διαχείριση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη κ.α.

Ο CYS προσφέρει, επιχορηγημένα, πολυεπιχειρησιακά και ενδοεπιχειρησιακά πρακτικά προγράμματα σε εταιρείες/ οργανισμούς που επιθυμούν να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους αναφορικά με τα πρότυπα και την ποιότητα γενικότερα.

Πρότυπα: Πρόσβαση & Αγορά

Μπορείτε να ψάξετε για πρότυπα χρησιμοποιώντας το ευρετήριο προτύπων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ