Ελληνικά

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2024:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS για το 2024 σε μορφή pdf.

 Πατήστε εδώ για να δείτε τα έργα τυποποιητικής εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ.