Ελληνικά

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας CYS για το 2022

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2022:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS για το 2022 σε μορφή pdf.

Ανακοίνωση για την Έκδοση Άδειας Εγκαταστατών Εσωτερικής Καλωδίωσης και Επίσκεψη πολιτών για μελέτη/αγορά προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ