Ελληνικά

Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας CYS για το 2022

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2022:

Πατήστε εδώ για να δείτε την τυποποιητική εργασία των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS για το 2022 σε μορφή pdf.