Ελληνικά

Σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS, προγραμματίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα τυποποιητικής εργασίας για το 2023:

Πατήστε εδώ για να βρείτε την τυποποιητική εργασία των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης του CYS για το 2023 σε μορφή pdf.

Πατήστε εδώ για να βρείτε τον κατάλογο με τα έργα τυποποιητικής εργασίας του CYS σε εθνικό επίπεδο, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη χρονιά, σε μορφή pdf.